Vil teste om nikotin beskytter mot korona

Franske forskere ønsker å sette i gang med kliniske undersøkelser for å teste ut om nikotin kan fungere preventivt mot koronaviruset.

Av Petter Gjelsnes

Nylig ble det på Snusinfo.no publisert en sak om en omstridt studie som viser at røyking faktisk kan hjelpe mot koronaviruset. Ifølge The Guardian avventer franske forskere nå på klarsignal fra landets helsemyndigheter for å iverksette kliniske undersøkelser med nikotinplaster.

Tror nikotin kan ha en preventiv funksjon

Bakgrunnen for ønsket om klinisk testing er fersk studie fra et stort fransk sykehus som antyder at substanser i tobakk, muligens nikotin, kan fungere preventivt i form av å hindre røykere fra å bli smittet med koronaviruset. Selv om studien antyder at tobakk kanskje kan beskytte røykere mot viruset, antydes det også at røykere som har blitt smittet utvikler mer alvorlige symptomer på grunn av hvordan røyk negativt påvirker lungene.

Hindrer viruset å tre inn i cellene

Jean-Pierre Changeux, en fransk forsker som ifølge The Guardian er en anerkjent spesialist innen nevrobiologi, har vurdert studien og antyder at nikotin kan ha en preventiv effekt. Han sier at nikotin muligens kan hindre viruset fra å tre inn i cellene og dermed hindre spredning. Nikotin kan ifølge avisen også kanskje dempe overreaksjonen i kroppens immunsystem, som er en reaksjon som er påvist blant pasienter med de mest kritiske sykdomsforløpene.

Venter på grønt lys

Funnene i studien skal nå verifiseres i kliniske undersøkelser dersom forskerne får grønt lys fra helsemyndighetene. En av forfatterne bak studien skriver følgende: «Vår studie viser sterke antydninger til at dagligrøykere har langt mindre sannsynlighet for å utvikle symptomatisk eller alvorlig infeksjon av sars-cov-2 (koronaviruset) sammenlignet med den generelle befolkningen».

Forskerne understreker samtidig på det sterkeste at røyking er svært helseskadelig, og fraråder folk mot å røyke for å unngå koronasmitte.

Frankrike forbyr salg av nikotinprodukter på nett

BBC skriver at som en konsekvens av den nevnte studien har Frankrike nå forbudt salg av nikotin på nett og begrenset salget over disk på apotek. De nye reglene omfavner nikotinprodukter som er utviklet for å hjelpe folk med å slutte. Målet er å hindre at folk utsetter seg for store doser nikotin i håp mot å beskytte seg mot koronaviruset, samt sikre produkttilgang til de som virkelig trenger denne typer produkter.

Del