Snus er den mest effektive metoden for røykeslutt

En fersk studie fra Folkehelseinstituttet viser at de fleste nordmenn som slutter med røyk, klarer det på grunn av snus. Likevel er ikke snus en anbefalt sluttemetode.   

I forskningsartikkelen Smoking cessation aids and strategies: a population-based survey of former and current smokers in Norway, publisert i tidsskriftet BMC Public Health, peker to forskere fra FHI på interessante funn: Snus er det eneste produktet som positivt og signifikant henger sammen med vellykkede røykesluttforsøk.   

Studien viser at snus er det eneste produktet som positivt og signifikant henger sammen med vellykkede slutteforsøk. Her justert OR-modell for suksessfulle vs mislykkede sluttforsøk fordelt på sluttemetode: Snus, NRT (Nicotine replacement theraphy), web/mobile, E-sigaretter, kontakt med helsetjenester og reseptbelagt medisin (Lund og Lund, 2022).

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i 847 mennesker som røyker eller tidligere har røyket sigaretter daglig. Blant utvalget har samtlige forsøkt å slutte med røyk, og studien har sett nærmere på hvor mange av disse som har klart å slutte og ikke slutte – og hvilke hjelpemidler de har benyttet seg av.  

Snus hjelper flest vekk fra sigaretter 

Resultatene viser at blant de som har fått det til, er andelen av de som har klart å slutte på grunn av snus, stor. Som tabellen nedenfor illustrerer, har 26 prosent av utvalget sluttet med røyk, takket være snus. Denne andelen er langt høyere enn andelen som har oppnådd røykestopp ved hjelp av andre metoder, som røykesluttprodukter, reseptbelagte medisiner, e-sigaretter eller andre helsetjenester. 

Folk som tidligere røyket daglig, og med vellykkede slutteforsøk. Fordelt på sluttemetode (Lund og Lund, 2022).

Det finnes fremdeles snusere blant andelen som ikke har hatt suksessfulle slutteforsøk. Likevel peker forskerne på at studien underbygger tidligere forskning som har vist tydelige sammenhenger mellom snus som et hjelpemiddel for røykeslutt og vellykkede slutteforsøk.  

Videre trekkes tilgjengeligheten til snus trekkes frem som en viktig faktor for å øke hastigheten på røkeslutt i Norge. Forsker ved FHI, Karl Erik Lund, har tidligere uttalt at «Snus har redusert sigarettforbruket gjennom å være en metode for røykeslutt, en metode for å redusere sigarettforbruket for de som fortsetter å røyke, og som alternativprodukt for ungdom med sårbarhetstrekk for røykestart». 

Dette støtter oppfatningen om at snus har bidratt til en drastisk nedgang i røyking på befolkningsnivå i Norge.  

Til tross for studien viser at snus er det eneste produktet som alene hjelper flest til å slutte med røyk, anses snus ikke som en anbefalt sluttemetode av norske helsemyndigheter. 

 Studiens resultater viser et avvik mellom anbefalte sluttehjelpemidler og hjelpemidler som faktisk hjelper folk å slutte å røyke. Særlig yngre menn trekkes frem som en gruppe som har funnet veien ut av røyking gjennom snusbruk. 

Hele forskningsrapporten kan du lese her.  

Del