Tobakksforsker: – Tobakksmotstandere lider av moralsk hangover

– I Norge er det fortsatt omtrent 800 000 røykere, og det dør anslagsvis 4000 årlig av røykerelaterte sykdommer. Det er helt unødvendig at disse skal ofre livet for sin nikotindose, sier tobakksforsker i Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund til Morgenbladet.

Han mener at Norge bør regulere tobakks- og nikotinprodukter etter skadegrad, og opplyse om den store risikoforskjellen mellom snus og røyk, og at det kan motivere røykere som ikke klarer å slutte.

– Istedenfor å hindre adgang til skadereduserende nikotinprodukter, burde myndighetene benyttet disse for raskt å fase ut røykingen, sier Lund.

Hele saken kan leses hos Morgenbladet her.

Del