Swedish Match anker snusavgjørelse

Avgjørelsen om å gi staten medhold i kampen om å gjøre snusboksene brungrønne er anket av Swedish Match. Dermed blir det ny kamp i rettssystemet i 2018.

Av Erlend Wessel Carlsen

Avgjørelsen fra Oslo Byfogdembete ga staten medhold i forføyningssaken anlagt av Swedish Match. Nå har snusprodusenten anket saken til lagmannsretten.

– Dette er et unikt søksmål fordi det omhandlet helserisikoen knyttet til snus og standardiserte forpakninger. Swedish Match vil alltid støtte «plain pack» på sigaretter. Derfor var – og er – ikke dette er ikke nok et søksmål fra et tobakksselskap. Dette handler om at norske myndigheter svartmaler snus uten bevis, mens andre produkter som beviselig gir langt større skade ikke blir regulert. Vi kan snus, vi fant det opp og vi er villige til å kjempe for rettferdig behandling av snus, sier kommunikasjonsdirektør Patrik Hildingsson i Swedish Match AB.

1. juli 2018 inntrer påbudet om standardiserte forpakninger på alle snus- og sigarettforpakninger som selges i Norge. Forføyningssaken forventes behandlet i lagmannsretten løpet av våren.

En rekke medier har omtalt avgjørelsen, blant dem Dagbladet.

Del