Svensk harryhandelssjokk

Bare i september 2019 ble det handlet snus for svimlende 168 millioner kroner. Hvilket står for hele 9 prosent av den totale grensehandelen.

Snus og tobakk samlet stod for 16 prosent av grensehandelen i september 2019. I 2010 var tilsvarende tall på 13,6 prosent. Geir Hammer, administrerende direktør i Swedish Match, sier årsaken til økt grensehandel er åpenbar.

– Den viktigste grunnen til å handle i Sverige er prisen på «prisen». Det er prisforskjellen mellom Norge og Sverige som får norske snusere til å sette seg i bilen. I tillegg til at man i Sverige får kjøpt «snus» uten tobakk, som ikke er lovlig i Norge, sier han.

Handlet for 2 milliarder på en måned

Tallene er hentet fra en pilotundersøkelse for grensehandel gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB). Totalt grensehandlet nordmenn varer for 2 milliarder kroner i september 2019. Hvilket er synonymt med litt over 1,2 millioner handleturer, og at det i snitt ble handlet for 1 632 kroner på hver tur.

Av de som var på «harrytur» i september 2019 kjøpte 68 prosent med seg mat eller dagligvarer hjem. Henholdsvis 61 og 60 prosent handlet med seg brus og sjokolade/godteri, mens halvparten handlet alkohol og 42 prosent handlet snus/tobakk.

15,1 prosent økning

Sammenlignes perioden fjerde kvartal 2017 til tredje kvartal 2018 med fjerde kvartal 2018 til tredje kvartal 2019 har det vært en generell økonomisk økning i grensehandelen på 15,1 prosent. Antall grensehandelsturer har økt med 20,7 prosent.

Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, anslår at det grensehandles for 25 milliarder kroner i året. Noe de mener kan kost samfunnet opp mot 13 000 tapte arbeidsplasser. Med andre ord er grensehandelen økende, og avgiftstunge produkter som alkohol, brus, godteri og tobakk utgjør nær halvparten av omsetningen.

Særavgifter, MVA og råvarepris har skylda

Samfunnsøkonomisk Analyse har nylig kartlagt hva som forklarer prisforskjellene mellom matvarer i Norge og Sverige. Analysen viser at særavgifter forklarer 28-33 prosent, merverdiavgifter 15-27 prosent og råvarepris 25-50 prosent, mens 25-60 prosent forklares av andre grunner.

Del