Støre følger Solberg: Snus og tobakk blir dyrere

Støre-regjeringen foreslår å øke avgiftene i tråd med det Solberg varslet før forrige regjering gikk av.

Den foreslåtte avgiftsøkningen på henholdsvis 5,9 prosent for snus, og 6,5 prosent for sigaretter godkjennes altså av Støre og hans mannskap.

Den nye regjeringen vil også ordningen der man kan bytte taxfreekvote for tobakk med alkohol til livs.

– Regjeringen foreslår å reversere endringen i de avgiftsfrie kvotene som ble gjennomført i 2014, slik at man ikke lenger kan veksle inn kvoten for tobakksvarer i vin eller øl. Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere dette, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til E24.

Dette forslaget anslås av Finansdepartementet til å gi inntekter på om lag 115 millioner kroner påløpt og 110 millioner kroner bokført i 2022 sammenlignet med den avgåtte regjeringens budsjettforslag.

Del