Stor uenighet om tobakksfri snus

Tobakksfrie nikotinprodukter vil sannsynligvis gi mindre kreftrisiko, konkluderte Folkehelseinstituttet med da snusprodusent søkte om å selge tobakksfri snus i Norge. Helsemyndighetene sier likevel nei.

Av: Silje Bekkelund

Ifølge forskning.no, har Norge et forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter. For å få dispensasjon fra forbudet må man søke Helsedirektoratet. Snusprodusenten må også dokumentere at det tobakksfrie produktet er mindre helseskadelig sammenlignet med andre produkter på markedet.

Mindre fare for kreft
Tobakksfri snus inneholder mindre nitrosaminer, som er kreftfremkallende tobakksstoffer. Det kan tenkes at for de 13 prosentene av befolkningen som snuser daglig, kunne dette vært et bedre alternativ enn det som er på markedet i dag. Likevel sier både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet nei.

For likt vanlig snus

Til tross for FHIs konklusjon om at tobakksfrie nikotinprodukter med all sannsynlighet vil gi mindre kreftrisiko, har de også vurdert de mulige skadeeffektene av nikotin, ifølge forskning.no. Det er spesielt skadeeffektene på hjerte- og karsystemet og hjernen, samt foster, FHI sikter til. Dette er vurderingen Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet baserer sin avgjørelse på.

FHI vurderer videre at nikotinmengden fra tobakksfri snus er for lik vanlig snus. Det er dermed ikke mulig å avgjøre hvor mye mindre risikoen ved tobakksfri snus er, ifølge forskning.no.

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Liv Grøtvedt, mener likevel at det kan være noen helsegevinster med tobakksfri snus.

– Hvis folk som bruker vanlig snus, og ellers ikke ville brukt røykesluttlegemidler, gikk over til dette alternativet, kan man se for seg en viss helsegevinst, sier Grøtvedt til forskning.no.

Testet på dyr

Snusprodusenten mener at kunnskapsgrunnlaget for vurderingen er kritikkverdig og påpeker at studiene FHI viser til, er gjort på dyr. De peker på at det derfor ikke er mulig å vurdere helseutfallet på voksne mennesker.

Ifølge forskning.no, frykter ikke FHI bare risikoen for enkeltproduktet. Då påpeker også at de er redde for at spesielt unge skal bli nikotinavhengige ved å begynne med tobakksfri snus. Samtidig mener fagvurderingen at risikoen for kreft blir mindre om snusere og røykere går over til tobakksfrie nikotinprodukter.

Lovverk i endring

Forbudet mot import og salg av nye tobakks- og nikotinprodukter er fra 1989. Etter 32 år har stortinget vedtatt at dette forbudet skal oppheves. I stedet skal en godkjenningsordning basert på EU sitt tobakksdirektiv på plass. Det gjenstår å se hvilke holdninger denne ordningen vil reflektere.

Del