Statsbudsjettet 2023: Regjeringen vil hente snusmillioner

Torsdag 6. oktober la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Det foreslås blant annet avgiftsøkning på snus og halvering av taxfree-kvoten. 

Bare på grensehandel estimerer regjeringen at de vil hente om lag 700 millioner kroner ved at kvoten for taxfree halveres. For snus betyr det, om budsjettet får flertall, at du kun kan ta med deg 125 gram etter nyttår. Dagens kvote er 250 gram.  

– Endringen vil bidra til å redusere grensehandelen, i tråd med Hurdalsplattformens punkt om å «foreslå konkrete tiltak som reduserer grensehandelen». En slik innstramming vil også øke statens avgiftsinntekter, skriver regjeringen. 

I tillegg foreslår regjeringen at avgiften på snus økes, og også mer enn hva prisjusteringen tilsier. Ifølge regjeringens budsjettdokumenter foreslås det at avgiften på snus økes med 3,3 prosent, som faktisk er høyere enn hva de foreslår å øke avgiften på sigaretter med (2,7 prosent).  

Som vi har skrevet om på Snusinfo ved flere anledninger tidligere, så er fasit at det er 6 000 nordmenn hvert eneste år som dør av sigaretter. Snus tar som kjent ingen liv. 

Alkohol er også en grensehandelsutsatt varegruppe, og også her økes avgiften i budsjettforslaget. Til Nationen sier Ingunn Jordheim, generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening, følgende:

– Norske arbeidsplasser og norsk verdiskaping må være viktigere for en norsk regjering enn å hjelpe til med å fylle den svenske statskassen. Alkoholavgiftene må ned dersom Vinmonopolet skal beholde noe av den omsetningen de fikk under koronaperioden. Før visste vi ikke hvor store lekkasjene til grensehandel var, nå vet vi det. 

Det samme kan i stor grad også sies om snus.  

Så gjenstår det å se hva den endelige fasisten blir når regjeringen har forhandlet statsbudsjettet med SV på Stortinget. 

Del