Staten vant i retten

Swedish Match vant ikke frem i sin begjæring om midlertidig forføyning mot staten. Dermed blir alle bokser brungrønne fra 1. juli.

Av Erlend Wessel Carlsen

«Retten konkluderer med at påbudet om standard forpakning av snus oppfyller proporsjonalitetsprinsippet i EU-/EØS-retten. Tiltaket må både anses som egnet og nødvendig. Tiltaket innebærer ikke vilkårlig forskjellsbehandling eller noen skjult handelsbegrensning. Hovedkravet er etter dette ikke sannsynliggjort», heter det i dommen.

– Vi er naturligvis skuffet over resultatet. Vi fikk belyst fakta og våre argumenter på en oversiktlig og overbevisende måte i retten, men tar til etterretning at dommeren ikke var enig. Vi registrerer samtidig at sammenhengen mellom snus og kreft nedsables i dommen, noe som er ett av våre viktigste holdepunkter, sier Patrik Hildingsson, kommunikasjonsdirektør i Swedish Match AB i en kommentar.

– Vi gratulerer Bent Høie med seieren, men oppfordrer samtidig helseministeren om å ikke falle for fristelsen og slå oss sammen med tidligere søksmål fra andre deler av tobakksbransjen. Dette var et unikt søksmål, fordi det omhandlet helserisikoen knyttet til snus og standardiserte forpakninger. Swedish Match vil alltid støtte plain pack på sigaretter, legger Hildingsson til.

Anke ikke avgjort

Selv om dette kun var en begjæring om midlertidig forføyning, er det en omfattende sak og dommen er på over 40 sider.

– Vi må lese dommen nøye og ta noen diskusjoner internt før vi bestemmer oss hvorvidt vi skal gå videre med saken eller ikke, sier Hildingsson.

Saken ble først omtalt av TV 2 og NTB, og er siden gjengitt av en rekke andre medier.

Del