Snusforskning i media

Forskningsresultatene på snus er mange. Avisartiklene om forskningen enda flere.

Av Erlend Wessel Carlsen

Er snus farlig? Hvis ja, hvor farlig er det? Et evigvarende spørsmål som diskuteres både i forskningsmiljøer og rundt middagsbord. Om man gjør som de fleste andre som lurer på noe i 2017 – tyr til Google – blir man straks opplyst. Men kan man bli noe klokere på det?

I denne Nettavisen-artikkelen sier en svensk forsker at snus fører til kreft, mens denne artikkelen på Forskning.no frikjenner det samme produktet for kreft.

Det finnes også andre skader nevnt i forbindelse med snus. Ifølge en norsk studie, gjengitt av blant annet Dagbladet er snus lang farligere enn vi tror, særlig for hjerte/kar-relaterte sykdommer.

Til den historien hører det med at denne norske studien fikk kritikk fra flere norske leger, en kritikk som ble gjengitt av blant annet TV 2.

Men der Dagbladet meldte om at snus var langt farligere, kan man lese det motsatte i VG, som skriver at snus ikke skader hjertet. I Side 2 kan man lese at «Snus ikke er helseskadelig», mens Romerikes Blad slår fast at «snus er 99 prosent mindre farlig enn røyk».

I tillegg til overnevnte alvorlige sykdommer eksisterer det et hav av andre påstander rundt snus. Ifølge denne artikkelen gjør snus deg tjukk, mens denne hevder at snus brukes til å holde vekten.

Utlendingene bryr seg 

Når man tyr til Google, og søker på snus sammen med ord som helse, kreft, hjerte, farlig, sykdom, etc. så er både helsemyndighetene og andre helseorganisasjoner godt representert i toppen, med budskap som snus kan føre til kreft og at snus er farlig.

Men også de påstandene har sitt motstykke. Fattet i penn av forsker og selvtitulert ikke-snuser Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo, på trykk i Aftenposten. Et utspill som også støttes i denne Dagbladet-artikkelen.

Selv om snus er et skandinavisk produkt, når snusnyheter også videre ut i verden. Bloomberg har skrevet om «The Swedish experience», men også forskningsresultater på snus skaper interesse utenfor Skandinavia, som denne fra BBC.

Polarisert diskusjon 

Majoriteten av de overnevnte artiklene bygger på forskningsresultater, og så å si alle er hentet fra riksdekkende medier. I tillegg til disse er det forfattet et utall artikler basert på kommentarer fra helsepersonell eller andre fagfolk, og deres meninger, uten å vise til spesifikk forskning. Både forskningen og uttalelsene spriker, men der forskningen og produktene stadig utvikles, blir de gamle artiklene værende på internett. Mange av de overnevnte artiklene er flere år gamle, noen så gamle som ti år, men om en sak kommer på topplisten på et Google-søk, vil få ta seg bryet med å lese når artikkelen ble publisert.

Det er lett å bli forvirret. Finnes det en fasit, når man får både «ja» og «nei» på alle spørsmål? Det er gjort flere innsamlinger av all tilgjengelig forskning, uten at noen har konkludert i den ene eller andre retningen. I denne diskusjonen er meningene – naturlig nok – farget av hvilken side påstandene kommer fra. De nøytrale debattantene få, noe som fører til en polarisert diskusjon.

Del