Snusfornuftig valg

Etter en lang valgkamp skal det hele avgjøres mandag 13. september. Hva betyr valget for snuserne i vårt langstrakte land?  

Av: Silje Bekkelund

For mange har det store spørsmålet i denne valgkampen vært om det fortsatt blir en borgerlig regjering med Erna i spissen, eller om det blir et rødgrønt skifte med Støre bak roret.

Vårt store spørsmål er derimot hvordan snusforbrukerne påvirkes av hvem som sitter på stortinget? Mens noen partier har uttalt at de vil forby snus med smak, vil andre tillate tobakksfri snus. Meningene er like forskjellige som partiene selv. Vi har sett på saken og lagt en oppsummering av de to ulike regjeringsscenarioene for snuserne.

I 2021 fikk vi et avgiftskutt på, blant annet, snus. Dette var resultatet av Fremskrittspartiets store gjennomslag i statsbudsjettet, ettersom de mente at snus var en vare som var spesielt utsatt for grensehandel. Ifølge FrP, har grensehandel store konsekvenser for vekst og verdiskaping for matprodusenter, næringsmiddelindustrien og dagligvarehandelen.

Paradokset i denne regjeringen er at KrF ønsker å beholde et avgiftsnivå på alkohol og tobakk som bidrar til lavt forbruk, mens høyre vil jobbe for redusert tobakksbruk. Ettersom Venstre ønsker å avskaffe hele taxfreeordningen, kan dette også ha en påvirkning for snuserne. Spesielt for de som liker å fylle opp kvoten med billig snus før de skal på tur.

Hvordan vil dette bli da?
Under arbeidet med statsbudsjettet ble det en del byttehandler mellom disse partiene. Avgiftskutt på snus ble byttet mot kvoteflyktninger og miljøsaker, for å lande en budsjettenighet. Blir det en ny mindretallsregjering med Høyre, FrP, Venstre og Krf, er kanskje dette noe vi må ta høyde for igjen. FrP fikk også fikk gjennomslag for å tillate salg av blant annet tobakksfri nikotinsnus, under avtalen om statsbudsjettet 2021. Om det skulle bli fire nye år for de borgerlige, er det ikke utenkelig at denne lovendringen vil tre i kraft. For både snusere og røykere som ønsker å kutte røyken, er dette et godt alternativ.

En rødgrønn tobakkspolitikk  
I 2019 fremmet Arbeiderpartiet et forbud om snus med smak. Det ble slått hardt ned på at FrP, som på sin side mente at dette strittet imot forskningen på folkehelsen og effekten snus har hatt på røykestopp.

Senterpartiet vil ha en ny tobakkstrategi og satse på røyke- og snuseslutt. Hvilke tiltak de vil gjøre for å oppnå dette beskrives ikke. Men, kanskje det bør nevnes at i 2016, gikk en enstemmig programkomité i Senterpartiet inn for å heve aldersgrensen på snus og røyk fra 18 til 20 år. Om dette fortsatt står på agendaen vet vi ikke. Sosialistisk Venstreparti ønsker også å øke tobakksavgiften.

Og det kan også virke som at Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt vil gå inn for. Det disse partiene har til felles er at de blant annet ønsker å innføre strengere tiltak med fokus på tilgjengelighet og pris. I motsetning til FrP, vil samtlige rødgrønne partier øke avgiftene og gi det norske folket dyrere snus igjen. Noe uklart er det riktignok, ettersom Støre også har uttalt at han ikke vil øke avgiftene på så kalte grensevarer med en gang, skulle han bli statsminister. Spørsmålet er da om statsministerkandidaten vil holde dette løftet i eventuelle budsjettforhandlinger med de andre partiene i hans sosialistiske regjering.

Så, hvordan vil et regjeringsskifte påvirke snuserne?
De fleste rødgrønne partiene har ikke tatt et standpunkt angående snus i sine partiprogrammer. Men det som kan tolkes ut ifra den tilgjengelige informasjonen vi har, er at billigere snus eller tobakksfri nikotinsnus med stor sannsynlighet ikke vil bli et tema.

Det usikre elementet i denne regjeringsformasjonen er også om Miljøpartiet De Grønne og Rødt vil komme over sperregrensen. Skulle de gjøre det, vil den rødgrønne regjeringen muligens måtte inngå avtaler med disse partiene. I sine partiprogram nevner hverken Rødt eller MDG snus eller tobakksproduktet. Miljøpartiet De Grønne beskrives likevel som fremoverlente når det kommer til å bruke avgiftssystemet for å blant annet kutte tobakksbruket i befolkningen.

Skulle det bli regjeringsskifte som mange tror, kan det utifra partiprogrammene se ut som at partiene på denne siden gjør lite for å differensiere mellom snus og røyk. Det til tross fora t snus er bevist som et effektivt middel for røykestopp – som kanskje er den største trusselen for folkehelsen. Les mer her.

Godt valg – uansett hva du måtte stemme!

Del