Snusforbud på arbeidsplassen

Hva skal være god nok grunn for å innføre et snusforbud, spør og besvarer advokatfullmektig Mona Mjøen McKiernan.

VG meldte i helgen at Sørlandet sykehus har bestemt at de ansatte ikke får lov til å snuse i arbeidstiden. Nyheten førte til sterke reaksjoner i kommentarfeltene, både lovprisninger og forbannelse. Etter hva jeg kjenner til er Sørlandet sykehus foreløpig eneste sykehus i Norge som har innført et slikt forbud for
sine ansatte. Begrunnelsen for forbudet er hensynet til pasientene, men også verdisyn.

I kommentarfeltene var det mange som opplevde det nye forbudet som for drastisk, og stilte spørsmål som «Hva blir det neste? Forbud mot å drikke kaffe eller spise makrell i tomat fordi det også gir dårlig ånde?» Andre mente forbudet var på tide, og ga klart uttrykt for at snusing er til sjenanse for de rundt. Tobakkskadeloven legger ned et totalforbud mot bruk av all tobakk i skoler og barnehager, men er taus hva gjelder bruk av snus på sykehus. Har arbeidsgiver egentlig lov til å nekte ansatte å snuse på jobb?

Arbeidsgiveren kan i kraft av sin styringsrett i utgangspunktet bestemme hva ansatte skal og ikke skal gjøre i
arbeidstiden. Styringsretten er likevel begrenset, noe som får den konsekvens at arbeidsgiver ikke uten videre kan
forby ansatte å snuse i arbeidstiden. Et forbud må være saklig begrunnet, og kan ikke fremstå som vilkårlige eller for inngripende.

På Sørlandet sykehus er snusforbudet begrunnet i hensynet til pasienter, og det vises til at snus lukter og «det ikke ser særlig hygienisk ut». Videre begrunnes snusforbudet i «verdisyn», og det vises til at «snus ikke er sunt». Her ser det ut til å også ligge en slags moralsk begrunnelse for avgjørelsen, knyttet til at snus er helseskadelig for snuseren. Arbeidstilsynet har tidligere uttalt at arbeidsgivere på generelt grunnlag ikke har noen rett til å innføre et snusforbud i arbeidstiden, da et forbud må være saklig begrunnet i arbeidet som utføres.

Argumenter knyttet til beskyttelse av personens egen helse vil ifølge Arbeidstilsynet ikke være tilstrekkelig.
Spørsmålet blir da: Hva skal være god nok grunn for å innføre et snusforbud? Det vil nok være delte meninger i hvor langt arbeidsgivere kan gå, og rettslig sett er ikke dette et avklart spørsmål.

Etter mitt syn bør ikke arbeidsgivere ha for stor frihet til å detaljstyre sine ansatte. Et godt utgangspunkt er at man må få putte det man vil i munnen, så lenge det ikke plager andre. Hvis forbud overfor de ansatte innføres kun fordi det er usunt eller ser uhygienisk ut, så kan man stille seg spørsmålet om hvorfor ikke også inntak av sjokolade i arbeidstiden bør forbys. Det er jo en kjent sak at det ikke er spesielt helsefremmende, det heller.

Mona Mjøen McKierrnan,
advokatfullmektig Storeng, Beck & Due Lund (SBDL)

Innlegget sto først på trykk i VG, søndag 8. oktober.

Del