Snusere høyere utdannet enn røykere

Røykere er på bunnen av utdanningsstatistikken, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Av: Silje Bekkelund

Mens røykere er på bunn, topper spesielt unge menn som snuser statistikken over de med høyest utdanning. I tillegg finner man en høyere andel av-og-til røykere i lavere utdanningsgrupper, i følge SSB.

Videre fremgår det at 16% med grunnskoleutdanning røyker daglig. Dette er tre ganger så mange sammenlignet med de som røyker og har høyere utdanning.


Høyest utdanning blant unge menn 

Tallene fra SSB viser store forskjeller mellom røykere og snusere når det kommer til utdanning. Store forskjeller finner man også i de ulike aldersgruppene. Blant annet viser tallene at unge menn som snuser topper statistikken over de med høyest utdanning.

  • Blant røykende menn i aldersgruppen 25-44 år har 20 prosent grunnskoleutdanning, mens 2 prosent har høyere utdanning fra høyskole/universitet.
  • Til sammenligning har 25 prosent av snusende menn i samme aldersgruppe høyskole/universitetsutdanning.

Blant menn i denne aldersgruppen er det også stor forskjell i videregående utdanning, hvorav menn som snuser har den største andelen med 31 prosent sammenlignet med 7 prosent blant menn som røyker.

Lavere tall blant unge kvinner

Det er langt mindre kvinner som snuser enn menn. Likevel har snusing tidligere vært svært utbredt blant unge kvinner i aldersgruppen 16-24 år. Nå viser statistikken at aldersgruppen 25-34 har hatt en kraftig økning med 13 prosent i løpet av de siste 10 årene.

  • Blant snusende kvinner i aldersgruppen 25-44, har 16 prosent grunnskoleutdanning mens 8 prosent har høyere utdanning fra høyskole/universitet
  • Av kvinner som røyker i samme aldersgruppe har 12 prosent grunnskoleutdanning mens 3 prosent har høyere utdanning fra høyskole/universitet
  • Blant kvinner som røyker i aldersgruppen har 11 prosent videregående utdanning, og skilles bare med 1 prosent fra kvinner som snuser med 12 prosent

 

Eldre fortsatt størst på røyk og lavest på utdanning

Blant menn og kvinner i aldersgruppen 55-64 år, oppgir 17 prosent at de røyker daglig. I følge SSB er det også tydelige forskjeller blant røykere og snusere i aldersgruppen 45-74 år. Det er i denne gruppen at forskjellen i utdanning er størst.

  • 23 prosent av røykende menn i aldersgruppen 45-74 år har grunnskoleutdanning og 7 prosent har høyere utdanning fra høyeskole/universitet
  • 29 prosent av røykende kvinner i samme aldersgruppe har grunnskoleutdanning, mens 6 prosent har høyere utdanning fra høyskole/universitet

I samme aldersgruppe finner man en lavere prosentandel blant daglige snusere, spesielt blant kvinner.

  • Blant snusende menn i aldersgruppen 45-74 år har 11 prosent utdannelse fra grunnskole og 13 prosent høyere utdannelse fra høyskole/universitet
  • Blant snusende kvinner i samme aldersgruppe har 4 prosent utdanning fra grunnskole, mens 2 prosent har utdannelse fra høyskole/universitet.

Om dataene fra Statistisk sentralbyrå.

Statistikken viser hvor mange som snuser og røyker i Norge og er basert på innhentede tall fra Reiseundersøkelsen og Rusundersøkelsen til SSB. Rapporten ble publisert i Januar, 2021.

Del