Snusen og sneipen – et stort forsøplingsproblem

Kartlegginger viser at snus og sigarettsneiper står for 63 prosent av søppelet som fyller Oslos gater. Byrådet går nå nye veier for å bekjempe problemet og lanserer egne beholdere for tobakksavfall.

Av: Silje Grønli

Prøveprosjekt

Prosjektet kjøres i første omgang ved tre lokasjoner i bydel Gamle Oslo og varer i to måneder. Målet er å spre kunnskap om snus- og sneipforsøpling og for å tilrettelegge for at det skal bli enklere å kvitte seg med de brukte sneipene og snusposene.

Håpet er å få en pekepinn på hvor mange sneiper og snusposer som blir kastet i året, samt hvor mye dette utgjør i kilo og tonn.

– Sneiper og snus er i utgangspunktet små, men det er utrolig hvor mye det blir ut av det totalt sett, sier Eirik Okkenhaug fra Bymiljøetaten til Dagsavisen.

 

Plastavfall

Grunnen til at man vil få bukt med dette forsøplingsproblemet blant annet er at sneiper inneholder plast. Faktisk består filteret i sneiper av hele 95 prosent plast. I tillegg er nikotin skadelig for plante og dyreliv fordi giftstoffene påvirker organismenes forplantningsevne og skaper ubalanse i økosystemet.

 

Engangsfloken

Snusprodusenten Swedish Match har iverksatt prosjektet 448C der det overordnede målet er å gi tomme snusbokser verdi og finne måter å bekjempe plastforsøplingsproblemet. 448C ble spunnet ut fra Engangsfloken, et prosjekt der en rekke store norske aktører gikk sammen for å finne løsninger på plastproblematikken.

Del