Snusen er i spill

Både smaksforbud på snus og et forbud mot tobakk for kommende generasjoner drøftes nå blant norske politikere. 

Regjeringspartiene diskuterer både «et livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner» og «et forbud mot smakstilsatt snus», skriver VG i denne artikkelen. 

Det er i forbindelse med fremlegging av Folkehelsemeldingen at disse tiltakene skal ha vært drøftet. Folkehelsemeldingen legges frem av regjeringen i løpet av våren 2023.  

Møter motstand 

Uttalelsene i artikkelen møter motbør. Blant både opposisjon- og regjeringspartier er forslagene kritisert. Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad kalte forslaget «uaktuelt». 

I tillegg har flere kommentatorer i aviser som Aftenposten og VG gått ut og kritisert forslaget.  

«Tobakksbransjen er en næring som lever av å skape avhengighet hos brukerne. Den må reguleres strengt. Men voksne mennesker må behandles som voksne mennesker», konkluderer Aftenposten på lederplass søndag 26. februar, mens VG-spaltist Egon Holstad går enda lenger: 

«Det farlige med denne selvforsterkende og moralpekende sunnhetsiveren fra myndighetshold, er at det potensielt lammer hjernene våre, at vi til slutt glemmer å tenke selv», konkluderer Holstad. 

Stadig flere regler 

De seneste tiårene er det innført en rekke regler for å regulere salget av snus. Snusskapene ble blendet, flyttet bak kassen og boksene ble standardiserte via den kjente fargekoden 448C.  

Ved årsskiftet ble kvoten for innførsel av tobakksvarer til Norge halvert.  

Til tross for en rekke innstramminger har snuskonsumet steget, men ikke mer enn røykingen har minsket slik at totalkonsumet for tobakk i Norge er synkende, ifølge tall fra SSB. 

Ser til utlandet 

Norske myndigheter viser til New Zealand som har lansert et forbud for kommende generasjoner, men opplyser ikke at dette forbudet kun gjelder sigaretter, og ikke mindre skadelige produkter, som for eksempel snus. New Zealand tillot faktisk snus for noen år siden som et verktøy for å få bukt med røykingen. 

Også Finland har lansert forslag til strengere tobakksregler, deriblant et forslag om å forby import av snus. 

… ikke eget land 

Tidligere i år kom Statistisk Sentralbyrå (SSB) med de årlige tallene for røyk- og snusbruk i Norge. Tallene viste at 0 prosent av unge kvinner (16-24) er dagligrøykere, mens 15 prosent tar en røyk av og til.  

For gutter i samme alder er tallene 4 prosent daglig (en dobling fra året før) og 15 prosent av og til. 

I samme aldersgruppe er det 16 prosent jenter som snuser daglig, mens blant guttene er det 29 prosent som snuser daglig. 

Dermed har Norge allerede klart det land som New Zealand ønsker å klare med sine strengere regler, nemlig å få ned røyketallene blant de unge. 

«En stadig lavere andel av befolkningen røyker fast, mens andelen som snuser holder seg stabil», var konklusjonen til SSB i rapporten fra 2023. 

Del