Snuseksplosjon i Danmark til tross for salgsforbud

Mer enn elleve prosent av mannlige gymnaselever i Danmark snuser. I 2014 var tilsvarende tall på 2 prosent. Det til tross for at det er forbudt å selge snus i Danmark. Import for eget bruk er derimot lov.

Av Birk Ottestad

I Danmark bruker hver tiende person mellom 15 og 24 år røykfri tobakk daglig eller av og til. Det viser en undersøkelse fra danske Sundhetsstyrelsen. Totalt bruker seks prosent av alle dansker mellom 15 og 24 år det de kaller for pulverisert tobakk eller tyggetobakk.

Spesielt populært blant menn

Hver tiende unge mann i Danmark bruker snus eller tyggetobakk daglig. Hele 56 prosent av undersøkelsens respondenter svarte at de var mellom 15 og 17 år første gang de prøvde røykfri tobakk.

Les mer om snus i Danmark her.

Del