mandag, november 18

Nettsiden eies og driftes av Swedish Match Norge Forhandlere

Snus og diabetes

Et storforbruk av snus øker risikoen for diabetes, ifølge forskningsrapport. Men et gjennomsnittlig snusforbruk utgjør ingen risiko.

Av Birk Ottestad

En studie fra Karolinska institutt der fem kohorter har blitt forsket på angående snus og diabetes, konkluderer Karolinska institutt at de som snuser fire bokser eller mindre i uken har ingen risiko for å utvikle diabetes.

En som konsumerer fem til seks bokser i uken har en grad av økende risiko for utvikling av diabetes type 2. Hvis du snuser mer en syv bokser snus i uken, øker du risikoen for diabetes type 2 med nesten 70 prosent.

Forskning på snus og diabetes

Det er ikke mye forskning på snus og diabetes. Før studien fra Karolinska så har det vært seks tidligere studier på feltet, der alle motbeviser en sammenheng mellom diabetes og snusbruk. Det er en mulighet for at disse studiene er ulike fordi faktorer som livstil, overvekt og matvaner ikke er blitt tatt høyde for.

I en metaanalyse publisert av Peter Lee i 2017, konkluderes det at det ikke er økt risiko for utvikling av diabetes type 2 for snusere. Peter Lee sier også at man ikke vitenskapelig kan konkludere at det er en økt risiko for utvikling av diabetes type 2, og at det er nødvendig at det må komme flere studier angående snus og diabetes før man kan konkludere.

Hva som kan utvikle diabetes

På lik linje som dem med feil kosthold og dårlig livstil har storkonsumenter av snus en risiko for å utvikle diabetes type 2. I Norden er forekomsten av diabetes på rundt 4-5 prosent der 85-89 prosent av disse har diabetes type 2. Sykdommen rammer som regel mennesker i overgangsalderen.

Faktorer som genetikk, overvekt, kosthold og manglende fysisk aktivitet er de vanligste årsakene til at folk utvikler diabetes type 2, i følge Diabetesforbundet.

Risikoen er stor hos konsumenter som bruker sigaretter, røykere har en mye større risiko for å utvikle diabetes type 2.

Diabetes skyldes som regel av nedsatt insulinproduksjon, i Norge er det rundt 200.000 som har sykdommen. Man kan påvirke risikoen for utvikling av diabetes gjennom kosthold og mosjon. I følge Store Medisinske Leksikon så er forekomsten av diabetes økende, i hovedsak fordi økt forekomst av fedme har ført til forekomst av diabetes type 2. I 2017 ble det anslått at 425 millioner voksne har diabetes på verdensbasis.

Er du i faresonen for diabetes? Ta diabetestesten her

PS: Peter Lee er en konsulent som har gjort oppdrag på veiene av forskjellige selskap, inkludert tobakksindustrien.

Les hva Peter Lee skriver her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027323001730332X

Les hva forskning.no skriver om snus og diabetes her:

https://forskning.no/royking-forebyggende-helse-diabetes/snusing-oker-risikoen-for-a-fa-diabetes-2/365815

Del