Snus er langt mindre farlig enn folk tror

Ny norsk studie viser at nordmenn tror at det er mye farligere å snuse enn det faktisk er.

Av Birk Ottestad

Karl Erik Lund og Tord Finne Vedøy fra Folkehelseinstituttet, har analysert resultater fra spørreundersøkelser om opplevd risiko av tobakk i perioden 2003-2018. Ut i fra rapporten kan vi lese at den generelle oppfatning blant nordmenn er at snus er 20 prosent mindre skadelig enn sigaretter.

I undersøkelsene som har blitt gjennomført har skadepotensialet på nikotinprodukter blitt målt i en skala fra 1-7. Skadepotensialet for sigaretter er på 6.48 og på snus 5.14. Dette har vært en stabil oppfatning de siste 16 årene.

– Bør korrigeres

Verdens helseorganisasjon WHO anbefaler at helsemyndighetene endrer og gir korrekt informasjon om røykfri tobakk. For at forbrukerne skal få korrekt informasjon basert på det produktet som selges, er det viktig at politiker og helsemyndigheter refererer til studier som er gjort på svensk snus.

Forskerne mener helsemyndighetene bør tilrettelegge slik at tobakksbrukere kan ta informerte valg.

Studien er omtalt bredt i Aftenposten (bak betalingsmur).

– En helsegevinst

I 2017 var det flere daglige snuser enn røyker i Norge, det er ca 500 000 som røyker daglig i Norge.

 Hver røyker som bytter ut sigarettene med snus, vil innkassere en stor helsegevinst. Snus fører verken til nye tilfeller av kols, lungekreft eller hjerte- og karsykdommer. Dette er sykdommer som til sammen tar livet av langt mer enn halvparten av de som dør av en røykerelatert sykdom, uttaler Karl Erik Lund til FHI.no.

Lund påpeker samtidig at unge ikke-røykere som begynner med snus vil kunne risikere en moderat økning i risiko for enkelte sykdomstilstander.

– Men størrelsen på denne vil være langt mindre enn størrelsen på den helsegevinsten som tilfaller røykere som bytter til snus. Det betyr at antallet ikke-røykere som begynner med snus må bli usannsynlig høyt før samfunnet totalt sett ikke skal få en helsegevinst, sier han til nettstedet.

 

Les mer om rapporten her:

 

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/5/879/htm

Del