Snus er best etter mat viser ny svensk undersøkelse

I en ny svensk undersøkelse gjort av Sifo, kommer det frem flere interessante funn om svenskenes snusvaner. Hvor i landet snuses det mest? Når på dagen smaker snusen best?

Blant Sveriges en million snusbrukere kommer det frem at nesten åtte av ti (78 prosent) bruker porsjonssnus med tobakk. Landsgjennomsnittet for løssnus er på 12 prosent, mens 10 prosent foretrekker tobakksfrie nikotinposer.

Småland størst på løssnus

Blant smålenderne i Øst-Götaland i Sør-Sverige, er det ingen tvil om hva som er favoritten. 22 prosent av Smålands snusere foretrekker løssnus, og da spesielt menn i alderen 50-64 år. Også svenske nordlendinger deler denne preferansen for løssnus.

Storfavoritten blant kvinner
Blant kvinner og menn er det store forskjeller. Nesten hver fjerde kvinne (22 prosent) foretrekker tobakksfrie nikotinposer sammenlignet med 6 prosent blant menn. 15 prosent av mennene svarte imidlertid at løssnus er deres favoritt, sammenlignet med bare en prosent blant kvinner.

Snusvaner og forhold
47 prosent av de kvinnelige snusbrukerne i undersøkelsen oppga at de hadde en partner som også brukte snus. Blant menn oppga bare 12 prosent det samme. 55 prosent av alle snusbrukere i undersøkelsen hadde en partner som ikke brukte snus, mens 25 prosent var single.

Sterk merkelojalitet 
Noe overraskende er det kanskje at fire av ti sier at merket på snusboksen er viktigere enn hvilken parfyme eller after shave de bruker. De mest merkelojale snuserne tilhører gruppen som bruker løssnus.

Snusvaner
Hele 40 prosent mener at snusen smaker best etter et måltid. 29 prosent foretrekker snusen til morgenkaffen mens andre liker best å ta seg en snus på jobb (8 prosent), foran TV-en (4 prosent) eller på fest (4 prosent).

Del