Slik er snusvanene våre

650.000 nordmenn snuser. Snuserne er voksne menn og kvinner i alle aldre, i alle yrker og fra alle deler av landet. Men hvilken snus foretrekker vi, og hvilke holdninger har vi egentlig til snus?

Coronaåret 2020 ga netthandel et stort oppsving, og basert på dette har Snuslageret laget en rapport for 2020 og 2021, som gir svar på handlemønstre, snusforbruk og behov. Snuslageret har også intervjuet en rekke snusere for å få et innblikk i hvilke holdninger vi har til snus og hva slags trender som gjør seg gjeldende.

Hvorfor begynner nordmenn å snuse?

Snusrapporten bekrefter et bilde som både Folkehelseinstituttet bekrefter og Statistisk sentralbyrå beviser. Det er fortsatt en tydelig trend at nordmenn bruker snus for å slutte å røyke. Totalt oppga 52 prosent av deltakerne i undersøkelsen at de begynte å snuse fordi de ønsket å stumpe røyken. Særlig kommer dette til utslag hos kvinner, som røyker i større grad enn menn. Kun femten prosent begynte å snuse fordi de ble tilbudt snus av en venn eller et familiemedlem.

56 prosent av de som stumpet røyken til fordel for snusen oppgir at de føler seg bedre etter skiftet, mens kun åtte prosent sier de ikke har merket en forskjell.

Den samme prosenten mener at de har hatt en helsegevinst av å slutte å røyke.

Hvem er storsnuseren?

Det er definitivt de mellom 24 og 34 år. 48 prosent av denne gruppa snuser fem eller flere bokser i uka, mens blant 65-åringer er det kun tolv prosent som snuser tilsvarende mange bokser. Det er særlig i Oslo og Akershus hvor storsnuseren bor, mens dersom du bor i Troms og Finnmark, så er det sannynlig at du snuser færre bokser i uka.

Åtte av ti snusere mener det er sosialt innafor å snuse

De fleste snusere mener det er innafor å ta seg en snus i selskap, på jobb eller i andre sosiale sammenhengere, men kun syv prosent mener det samme om snus. Du vil få minst rare blikk dersom du tar deg en snus i Agder.

Eksperimenterer du med smak? Da er du ikke alene. Hele 56 prosent av oppgir at de er nysgjerrige og vil teste ut annen type snus, mens 29 prosent gjør det samme fordi de vil prøve flere typer fordi det handler om tilgjengelighet av produktene. Flest kvinner oppgir at de snuser ulike typer til hverdag og på fest. Fjorten prosent av kvinnene i undersøkelsen sier dette, mens elleve prosent menn oppgir det samme. I Oslo er de mest eksperimentell, hvor hele nitten prosent oppgir at de liker å bytte snustyper avhengig av sesong, mens landsgjennomsnittet er på tolv prosent.

Hvem snuser helhvit snus?

Den helhvite snusen gjorde sitt inntog i Norge for tre år siden. Den er også kjent som nikotinporsjoner. Siden den gang har salget økt jevnt. I 2018 var markedsandelen på 16,6 prosent, mens nå er den oppe i 40 prosent. Det er stor sannsynlighet for at du snuser helhvit snus dersom du er mellom 18 og 24 år, hvor hele 50 prosent oppgir at de snuser dette daglig.

Snusrapporten 2020/2021 er basert på kjøpsstatistikk fra 155.000 kunder samt en spørreundersøkelse hvor 757 av snuslagerets kunder har svart på spørsmål om sitt snusforbruk. Kilde: Snuslageret

 

Del