Priskutt på snus er bra for folkehelsen

Lave snuspriser kan få flere til å stumpe røyken. I så fall er lavere priser gode nyheter for folkehelsen. Ikke motsatt som Kreftforeningen påstår.

Av: Silje Bekkelund

Onsdag 27. januar publiserte Nettavisen en sak med overskriften «Kreftforeningen raser mot dagligvarebransjens priskutt på snus». Ingrid S. Ross, Generalsekretær i Kreftforeningen, sa blant annet at kutt i snusprisene er en trussel mot folkehelsen.

 

Snus tar ingen liv

Men visste du at 60 prosent av alle snusere er tidligere røykere, og at mens sigaretter i Norge tar 6000 liv i året så tar snus ingen? Ifølge Karl Erik Lund, seniorforsker, Dr. Polit rusmidler og tobakk i FHI, kan lavere snuspriser få flere til å stumpe røyken.

– Ettersom det svært sjeldent forekommer slike priskutt på tobakksprodukter, er det ikke grunnlag for å si hva som vil skje. Men forskjellen i risiko og bruk mellom snus og røyk, gjør at snus har en positiv effekt for folkehelsen, sier han.

 

Motivasjon til å stumpe røyken

Ved årsskiftet 2021 tiltrådde avgiftskuttet på blant annet snus med 25 prosent. For enkelte produkter betyr dette en prisreduksjon på hele 15 kroner. Ingrid S. Ross sier til Nettavisen at priskuttet kan få flere unge til å snuse eller øke eksisterende forbruk. Helseminister Bent Høie er ifølge Nettavisen av samme oppfatning. Karl Erik Lund mener derimot påstanden er grunnløs.

– De mest prissensitive gruppene for sigaretter er ungdom og voksne med svak kjøpekraft. Altså de med kort utdanning, lav inntekt etc. Hvis røykere er mer følsomme for prisendringer på snus, vil dette være en motivasjon til å bytte fra et svært farlig produkt til et mindre farlig produkt, sier Karl Erik Lund.

 

Snus som hjelpemiddel

Til Nettavisen presiserer leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen det faktum at mange klarer å stumpe røyken ved å snuse. Videre uttaler hun at tusenvis dør av røyking, mens ingen dør av snusing. Karl Erik Lund er enig i påstanden, da de er stor enighet om at snus er et mindre farlig produkt enn sigaretter.

– Forskning viser at mange røykere bruker snus som hjelpemiddel for å stumpe røyken. Det har blitt den mest brukte sluttemetoden, og effekten av dette ser ut til å være bedre enn fra nikotinholdige legemidler, sier han.

 

– For røykere kan det være en stor risikoreduksjon ved å bytte til snus. De store helsegevinstene ved at røykere bytter til snus må vektes mot den moderate risikoøkningen ved nytt snusbruk hos unge ikke-røykende, avslutter han.

Del