Overdrevne påstander om skaderisiko ved snusing

Forskning viser at snusbruk fører til vesentlig, færre og mindre alvorlige følgeskader enn røyking.

Av: Petter Gjelsnes

Påstanden er tatt fra et sitat i fra en artikkel i Nettavisen, der snusforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet tar et oppgjør med det han mener er udokumenterte og overdrevne påstander om helseskader ved snus.

Det er resultatene i rapporten Helserisiko ved snusbruk fra 2019 som i dag danner grunnlagt for hvordan myndighetene ser på helseskader ved snusing i Norge. En rapport Lund har vært medforfatter i to av rapportens 17 kapitler.

 

Sterkt kritisert for å overdrive helseskadene ved snusing

Da rapporten ble publisert i 2019 ble den sterkt kritisert for å overdrive helseskadene ved snusing. I rapporten som Helse- og omsorgsdepartementene bestilte av FHI, er det føringer i mandat om at FHI burde ekskludere alle studier utført av forskere med relasjon til tobakksindustrien.

 

Problematisk å utelate forskning fra kommersielle aktører

Til Nettavisen sier Karl Erik Lund at det er grunn til å være skeptisk til forskning betalt av kommersielle aktører, og spesielt fra tobakksindustrien.

– I andre internasjonale kunnskapsoppsummeringer behandles slike studier for seg, men det blir tatt hensyn til. Så lenge forskningen publiseres i renommerte tidsskrifter etter ordinær fagfellevurdering, blir det problematisk å ekskludere dem, sier han til avisen. Han understreker at tobakksindustrien ikke er noe unntak.

– Også forskning utført på oppdrag fra en industri de fleste av oss har gode grunner til å mislike kan være nyttig og opplysende, sier han og understreker at det er vitenskapelig kvalitet og relevans som skal være avgjørende.

 

Etterlater stort kunnskapshull

Et av problemene med rapporten er at den etterlot et stort kunnskapshull, da forskjellen på helseskader forårsaket av røyk og snus ikke ble sammenlignet. Til Nettavisen sier Lund at alle lurer på hvor farlig snus er i forhold til det å røyke. Blant annet mener han det er et problem at mange røykere overdriver helseskadene ved snus. Noe han mener er lite heldig.

– Det bidrar til at røykere ikke motiveres til å bytte til snus, som er et mindre farlig produkt. At helsemyndighetene unnlater å informere om den store skadeforskjellen ved ulike nikotinprodukter, og heller ikke forsøker å korrigere røykerens oppfatning, er etter mitt skjønn en svakhet i helsekommunikasjonen mot befolkningen, sier han til Nettavisen.

 

Ingen økt risiko for kreft i lepper og munnhule

Den omtalte rapporten fant blant annet ikke økt risiko for kreft i lepper og munnhule der snusen plasseres.

– Risikoøkning ble omtalt som «mulig» for en del sykdommer og «sannsynlig» for andre. Det var lite håndfast. Rapporten ga for eksempel ikke noe estimat på hvor mange som hvert år eventuelt dør av snusskader. Er det noen i det hele tatt? For røyking har FHI anslått ca. 5000 årlige dødsfall, sier han.

 

Risiko for hjertepasienter og gravide

På spørsmål om snus er risikofritt, er svaret nei.

– Helsekonsekvensene fra snusbruk skal ikke bagatelliseres, og de mest alvorlige helseskadene ser ut til å ramme hjertepasienter og gravide hardest, sier Lund.

 

Trenger nye fiender

Siden snusprisene gikk ned på starten av året har Kreftforeningen understreket de negative konsekvensene. Blant annet pekes det på de negative konsekvensene i form av ungdom som begynner å snuse og de negative helseeffektene. Til Nettavisen sier Lund at Kreftforeningen som oss andre er bekymret for ungdoms bruk av snus.

– Blant unge menn stoppet økningen i antall snusere for ti år siden, mens den vil fortsette enda noen år blant unge kvinner. Kvinner i fertil alder bør ikke bruke snus, understreker Lund.

– Jeg har all sympati med kreftforeningen, og det arbeidet de har nedlagt mot røyking siden 1960-årene. Foreningen har profilert seg på arbeidet mot røyking, og en kamp mot en industri som alle kan enes om å hate. Det øker selvsagt givergleden i befolkningen, sier han.

– Nå er imidlertid røykingen i ferd med å forlate samfunnet, og en forening som lever av innsamlede midler vil kanskje se seg om etter nye kamper og fiender. Så lenge snus er et tobakksprodukt som leveres fra en utskjelt industri, spiller det kanskje en underordnet rolle at risikoen er langt mindre enn ved røyking, konkluderer han.

Del