Omstridt studie: Røyking hjelper mot Covid-19

Det er udiskutabelt at det å røyke er svært negativt for helsen. Ikke minst har det vært skrevet mye i det siste om hvordan røykere er mer utsatt for Covid-19 – eller koronaviruset. Men nå viser en omstridt studie at røyking faktisk kan hjelpe mot viruset.

Av Petter Gjelsnes

Selv studien viser at røyking, eller nikotin, kan beskytte mot viruset, er det flere studier som viser det stikk motsatte. For eksempel viser en studie som ble gjennomført blant 78 pasienter i Kina at røykere og tidligere røykere har 14 ganger så stor sannsynlighet for å bli hardere rammet av koronaviruset. Hvilket igjen er synonymt med økt risiko for å dø.

Flere menn som dør av korona på grunn av røyking?

En annen interessant observasjon er at en stor andel av de som har dødd som følge av koronaviruset i Italia og Kina er menn. Ifølge en artikkel som er publisert i The Lancet er tallet så høyt som åtti prosent. Det påpekes at en av årsakene kan være at det er betydelig flere menn enn kvinner i begge nevnte land som røyker. For eksempel er Kina verdens største produsent av tobakksvarer med mer enn 300 millioner røykere.

Oppsiktsvekkende resultater i omstridt studie

Med tanke på alt som er skrevet basert på forskning om dødsfall og røyking som følge av koronaviruset, er det derfor ekstra interessant se resultatene fra den ferske studien. Resultatene ble publisert i Qeios 4. april, og der konkluderes det med at røyking faktisk ikke ser ut til å ha noen negativ effekt for sykdomsforløpet. I studien har forskere fra New York og Athen gjennomgått 13 studier med klinisk informasjon om røykestatus for nesten 6000 innlagte Covid-19-pasienter.

Professor Jean-Francois Delfraissy, sjefsepidemiolog i Frankrike, sier i et intervju til den franske avisen Sud Quest at det er noe «spesielt med tobakk». – Vi har sett at majoriteten av de alvorlige tilfellene er blant ikke-røykere. Det kan virke som tobakk beskytter mot viruset via nikotin, sier han.

Direktør for genetisk institutt ved University College of London, professor Francois Balloux, har delt studien på Twitter der han beskriver funnene som gåtefulle. Han skriver at studien langt fra er perfekt, og at forskerne er klar over dens begrensninger. Samtidig påpeker han at beviset for den beskyttende effekten av røyking (eller nikotin) mot Covid-19 er bisarr sterk. Faktisk er effekten sterkere enn noe annet medikament som er testet så langt.

Røyking og infeksjoner

En annen årsak til at røyking og Covid-19 kan være en dårlig kombinasjon er at det rett og slett ikke er bra å være røyker når man utsettes for infeksjoner. Overlege Matz Larsson ved Universitetssykehuset i Örebro, sier i et intervju med den svenske avisen Aftonbladet at risikoen for dødsfall blant røykere i forbindelse med viruset, kan skyldes at flere har flere røykerelaterte sykdommer fra før. Som for eksempel KOLS.

– Det blir en veldig stor påvirkning på immunforsvaret av å røyke. Rent teoretisk er det ikke bra å være røyker når man utsettes for infeksjoner. Det er mange studier som viser dette, sier han til Aftonbladet.

Foto: Dreamstime

Det hjelper å slutte

En annen studie som ble publisert i New England Journal of Medicine i februar tok for seg 1099 pasienter i Kina med Covid-19. Av 173 pasienter med alvorlige symptomer var 16,9 prosent røykere, mens 5,2 prosent var tidligere røykere. Blant pasientene med mindre alvorlige symptomer var 11,8 prosent røykere og 1,3 prosent tidligere røykere. J. Taylor Hays, MD. Director of the Nicotine Dependence center på Mayo Clinic i Rochester, og professor i medisin på Mayo Clinic College of Medicine, sier i mars til magasinet Forbes at der lite data om røykere og Covid-19, men at rapporter fra kina viser at røykere er overrepresentert i grupper med alvorlig eller kritisk Covid-19.

– Mennesker som slutter å røyke ser raskt forbedringer når det gjelder generell lungehelse. Røykere som ikke har alvorlige skader på lungene vil se umiddelbar effekt på helsen, og reduserer dermed sjansen for alvorlige komplikasjoner, inkludert komplikasjoner som følge av Covid-19, sier han.

FHI har tatt røykere ut av risikogruppen

Det er flere studier om røyking og Covid-19 – og flere er motstridende. Med andre ord er det ikke tvil om at det er en del usikkerhet knyttet til temaet. I Norge har Folkehelseinstituttet tatt røykere ut av risikogruppen. I en e-post til Nettavisen skriver Siri Helene Hauge, overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet, at risikogruppene er endret og at røykere er tatt ut. Beslutningen begrunnes med at kunnskapsgrunnlaget for hvilke grunnsykdommer som gir økt risiko for Covid-19-sykdom er begrenset.

Hun skriver til Nettavisen at alder ser ut til å være den tydeligste risikofaktoren. Flere land rapporterer om en overhyppighet av hjerte- og karsykdommer som diabetes hos pasienter med behov for intensivbehandling. For andre grunnsykdommer som medfører nedsatt lungefunksjon eller svekket immunforsvar, er det derfor vanskelig å si om det er alder, grunnsykdom eller en kombinasjon av begge, som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Del