– Nytt lovforslag kan få flere til å røyke

FHI advarer om at et nytt lovforslag ufrivillig vil sende nordmenn tilbake til sigarettrøyking.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en rekke endringer i tobakkskadeloven. Dette for å stagge rekrutteringen av unge mennesker til bruk av e-sigaretter og tobakksfri snus. Blant disse forslagene er å heve aldersgrensen til 25 år, fra dagens 18-års grense, og å forby andre smaker enn tobakksmak. Les resten av forslagene her.

Møter motbør

Mange er kritiske til endringene, blant dem er dr.polit. Karl Erik Lund, som er seniorforsker ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet (FHI).

I Insituttets høringssvar står det blant annet følgende:

«Å innføre en mye høyere aldersgrense for e-sigaretter enn tobakk vil også kunne medføre uønskede signaleffekter til samfunnet for øvrig, herunder endringer i risikooppfatninger ( … ) Til slutt er det mulig at høy aldersgrense vil føre til at noen 18-24-åringer vil velge å begynne å røyke eller bruke snus i stedet for e-sigaretter, siden de kan kjøpe dette lovlig» .

– Bak forslaget om smaksforbud ligger ingen vitenskapelige betraktninger eller modeller for dets effekter – kun en bekymring for en mulig hendelse som mangler begrunnelse. Det mangler en systematisk vekting av forslagets potensielle fordeler og ulemper fra departementets side, sier han til Nettavisen.

FHI er også kritiske til å sette aldersgrensen for e-sigaretter høyere enn for vanlige sigaretter da e-sigaretter er det mest populære røykestopp-produktet etter snus.

Del