onsdag, desember 8

Nettsiden eies og driftes av Swedish Match Norge Forhandlere

Nytt lovforslag kan få flere til å røyke

Som tidligere omtalt her på snusinfo.no har regjeringen lagt frem et lovforslag som blant annet foreslår å heve aldersgrensen på e-sigaretter til 25 år. FHI advarer i et eget høringssvar at dette kan sende nordmenn tilbake til sigaretten.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en rekke endringer i tobakkskadeloven. Dette for å stagge rekrutteringen av unge mennesker til bruk av e-sigaretter og tobakksfri snus. Blant disse forslagene er å heve aldersgrensen til 25 år, fra dagens 18-års grense, og å forby andre smaker enn tobakksmak. Les resten av forslagene her.

Mange er kritiske til endringene, blant dem er dr.polit. Karl Erik Lund, som er seniorforsker ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Bak forslaget om smaksforbud ligger ingen vitenskapelige betraktninger eller modeller for dets effekter – kun en bekymring for en mulig hendelse som mangler begrunnelse. Det mangler en systematisk vekting av forslagets potensielle fordeler og ulemper fra departementets side, sier han til Nettavisen.

FHI er også kritiske til å sette aldersgrensen for e-sigaretter høyere enn for vanlige sigaretter da e-sigaretter er det mest populære røykestopp-produktet etter snus.

Del