Ny nordisk forskning på nikotin og korona

Beskytter snus eller røyking mot å bli smittet av korona? Nå skal nordiske forskere se nærmere på saken.

 

Av: Petter Gjelsnes

Det hersker mye usikkerhet rundt nikotinens effekt på korona. På Snusinfo.no er det skrevet artikler om forskning som viser at nikotin både reduserer risikoen ved korona og at det øker risikoen for korona. Så hva stemmer egentlig? Kanskje vi nå endelig får svaret når nordiske forskere nå skal se nærmere på om røykere og snusere har redusert risiko for alvorlig koronasykdom.

Paradoks

Som allerede skrevet om på Snusinfo.no viser de første rapportene fra Kina at færre røykere ble innlagt på sykehus med korona sett i sammenheng med antall røykere i landet. Med andre ord kunne det tyde på at nikotin faktisk beskyttet mot sykdommen. Samtidig viste andre undersøkelser røykere ble sykere av korona enn ikke-røykere.

Per Magnus, direktør ved senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet, sa på en pressekonferanse tidligere denne uken at det er mange hypoteser rundt forklaringen på paradokset.

– Vi skal nå se på om røyking eller snus påvirker risikoen for å bli smittet, og om bruk av tobakk påvirker prognosen til personer som er smittet, sa han.

Snus vs. røyk

I den nye forskningen, som NordForsk støtter med 10 millioner kroner, skal det kartlegges om røyking eller snusing påvirker risikoen for å bli smittet og om bruk påvirker prognosen til de som allerede er smittet. På pressekonferansen sa Per Magnus at det interessante ved å ta med snus, er at snus bare gir nikotin og skiller seg fra røyking ved at snus ikke har forbrenningseffekten som røyking gir.

Norden i særstilling

I Norge skal forskerne bruke Den norske influensastudien (NorFlu) og Den norske mor, far og barn-studien (MoBa). Studiene omfatter opplysninger om levevanene til mer enn hundre tusen personer til sammen. Resultatene skal settes sammen med resultater fra Sverige og Finland.

– Norden er i en særklasse forskningsmessig da det kan leveres resultater på data over store befolkningsgrupper, sa Per Magnus.

Du kan lese mer om forskningsprosjektet på Forskning.no

Del