Snus gir ikke kreft i bukspyttkjertelen

Forskning konkluderer at snus ikke øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.

Av Erlend Wessel Carlsen

Forskning konkluderer at snus ikke øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen. I en studie med 420.000 svenske menn blir snusen renvasket. Studien som er publisert i International Journal of Cancer, dokumenterer at de som bruker snus ikke har større risiko for å få bukspyttkjertelkreft, sidestilt med de mennesker som ikke bruker snus.

Det er den mest omfattende forskningen gjort på området og den som har fulgt personene over lengst tid. Forskerne har også veid inn ni tidligere studier gjort på området.

Forskning motbeviser også krefttematikken i Folkehelseinstituttets rapport «Helserisiko ved bruk av snus». Til tross for studiens størrelse og faglige tyngde har ikke norske helsemyndigheter endret sin kommunikasjon rundt snus og kreft.

– Vi endrer aldri noe på bakgrunn av én studie, men dette er en veldig spennende studie som vi vil se nøye på, uttalte ansvarlig fagdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet til Forskning.no.

Null dødsfall av snus

I det medisinske tidsskriftet The Lancet, som er anerkjent for sin posisjon i den medisinske verden, kan vi blant annet lese at snus ikke fører til dødsfall. Forskere har ikke klart å finne bevis for at snus fører til økt risiko av sykdommer innenfor forskningens beregningsgrunnlag.

Bukspyttkjertelkreft er en av kreftformene med lavest overlevelse, og tall fra Kreftforeningen viser at fem år etter påvist diagnose er under 10 prosent i live.

Les mer om resultatet av forskningen her og hele forskningsrapporten fra Karolinska finner man her.

Del