Norske snusere lures av staten

«De fleste overvurderer snusens farer allerede i utgangspunktet – og det offentliges informasjon gjør vondt verre», skriver norske forskere i ny kronikk.

Av Sebastian Haarbye

I en artikkel publisert på forskning.no kommer det frem at nordmenn antar at snus er farligere enn det den egentlig er – og at tilgang på informasjon fra det offentlige strødde salt i såret.

Det er nordmennene Daniel Bergsvik og Ole Røgeberg som gjennomførte undersøkelsen, som hadde som mål å kartlegge befolkningens antatte risiko til snus og sigaretter.

228 studenter fra Universitetet i Oslo var med på forskningen. Deltakerne ga sin mening om risikoen til snus og sigaretter, både før og etter å ha lest informasjon om helsefarene til hvert tobakksprodukt.

Fyller på med feil

«Resultatene er alvorlige, da de tyder på at norske myndigheters informasjon om snus forverrer folks feiloppfatninger når det gjelder dødsrisiko», heter det i kronikken.

Forskerne fant at de fleste overvurderte dødsrisikoen til snus med stor margin. Studentene antok at 17,3 prosent av snusbrukere ville dø før de var 70 år, som følge av snusrelaterte sykdommer. Fasiten, som tok utgangspunkt i Folkehelseinstituttets informasjon, var 2,3 prosent. En fasit forskerne selv omtaler «overdrevet høye i lys av internasjonal fagkunnskap». Etter å ha lest informasjon fra offentlige kilder ble deltakerne spurt på nytt om dødsrisikoen til snus. Da økte gjennomsnittsfeilen med 40 til 50 prosent.

For studentene som leste på informasjon fra en avisartikkel, som omtalte sigaretter som dynamitt og snus som kinaputter, falt gjennomsnittsfeilen med 37 prosent.

Ønsker bedre kommunikasjon

Forskerne skriver i kronikken at metodikken i undersøkelsen de gjennomførte kan bedre fremtidig risikokommunikasjon. Ved å måle oppfatningen folk har av ulike helsefarer, kan offentlige helsemyndigheter justere informasjonen etter hvordan oppfatningen av helsefaren utvikler seg. På den måten vil befolkningen bli gjennomsnittlig bedre informert, hevder forskerne.

Del