Norske myndigheter: Snus forårsaker ingen skade

I en rapport fra Folkehelseinstituttet fremgår det at snus ikke forårsaker død, tapte leveår eller helsetap.

Av Erlend Wessel Carlsen

6.207 mennesker dør av tobakk årlig, ifølge rapporten «Sykdomsbyrde i Norge», utgitt av Folkehelseinstituttet.

Av de 6.207 døde kommer 5.989 dødsfall fra røyking, mens 273 dødsfall skyldes passiv røyking. Tallet på røykfri tobakk, der snus er inkludert, er 0.

Ingen rapportert skade

I tillegg til å kartlegge hva folk dør av, bruker rapporten også måleenhetene helsetap (YLD: years lived with disability), tapte leveår (YLL: years of life lost) og helsetapsjusterte leveår (DALY: disability-adjusted life year).

Tallene for tobakk er skremmende høye. 21.133 leveår med helsetap årlig og 94.468 tapte leveår knyttes til tobakk i Norge hvert år. Og alle tallene knyttes til røyking eller passiv røyking. For snus – omtalt som røykfri tobakk – er tallet 0 på samtlige parametere.

Snus og manglende skade nevnes ikke med ett ord i rapporten. Ei heller nevnes funnene omkring snus i analysen «Ti store folkehelseutfordringer i Norge. Hva sier analyse av sykdomsbyrde?», som ble pulisert våren 2019. Faktisk nevnes ikke snus med ett eneste ord.

Hva dør folk av

6.207 årlige dødsfall gir en tredjeplass på topp ti-listen over årsak til dødsfall i Norge. Øverst ligger høyt systolisk blodtrykk (7.191), etterfulgt av kostholdsfaktorer (6.884).

Høy kroppsmasseindeks (KMI, også kjent som BMI) er på sjetteplass med 3.224 dødsfall, mens alkohol og illegale rusmidler følger på plassen etter med 1.643 dødsfall.

Rapporten har også en egen kolonne der de måler dødsfall for unge under 70 år. Der ligger tobakk øverst med 1.918 dødsfall, som utgjør hele 20 prosent av alle dødsfall i Norge. Tallet for snus er – for ordens skyld – også der 0.

Utsnitt fra Folkehelseinstituttets rapport Sykdomsbyrde i Norge (vår utheving).

Rapportert før

Rapporten Sykdomsbyrde i Norge bygger på den globale rapporten «Global Burden of Diseases». Nettopp denne rapporten var utgangspunktet for en TV2-sendt reportasje i 2017, der disse funnene var tilsvarende på global basis.

På global basis var antall døde som følge av røyking over 6 millioner mennesker årlig, antall døde som følge av røykfri tobakk 48.000 mennesker årlig, mens antall døde for snus var 0.

Det er store forskjeller på røykfri tobakk, som Snusinfo.no tidligere har omtalt, men i Norge er den røykfrie tobakken som konsumeres snus.

FHI valgte nytt år

Den norske rapporten er datert 31. oktober 2018, mens tallene – og Global Burden of Diseases-rapporten er fra 2016.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her. Tallene knyttet til snus finnes i tabellen på side 31.

I Folkehelseinstituttets oppdaterte rapport fra 2019 om skadebruk som følge av snus diskuteres bruk av den internasjonale versjonen av rapporten.

«Ingen av årsakssammenhenger mellom snus og hjerte- og karsykdom eller kreft ble klassifisert som overbevisende eller sannsynlige etter GBD sine kriterier», heter det i rapporten.

I stedet velger man i rapporten å se mot rapporten som er utgitt året etter (ikke publisert på norsk ennå). Der finner man følgende:

«For GBD 2017, som pr dato er den mest oppdaterte versjonen av GBD studien, er det gått bort fra å skille estimeringen av røykfri tobakk etter hvilken type røykfri tobakk som dominerer. Det foreligger dermed ikke estimater av snus i GBD 2017. Estimatene for røykfri tobakk for Norge i GBD 2017 reflekterer bruk av tyggetobakk», heter det.

Ser man nærmere på konseptet til Global Burden of Diseases, så ser de på faktorer som forårsaker dødelighet og/eller tapte leveår. Dersom et produkt er vurdert til tallet 0 på alle parametere er det derfor ikke en byrde og heller ikke med i fremtidige utgaver. Dette er ikke nevnt i Folkehelseinstituttets snusrapport.

Del