Norske jenter på snustoppen

Det hersker ingen tvil om at Sverige er snusens hjemland. Men når snusvanene til svenske kvinner sammenlignes med norsk kvinner skulle man ikke tro det. I 2018 snuste 3,7 prosent av svenske kvinner mellom 16 og 24 år. Tilsvarende tall for norske kvinner var på hele 16 prosent.

Av Erlend Wessel Carlsen

For kun få år siden var det sjeldent å se jenter som brukte snus. Nå er det derimot vanligere å se unge kvinner med snuslepper enn det er å se dem med sigaretten i munnviken her til lands.

Snus – mer utbredt blant norske jenter

Selv om tall fra Statistiska centralbyrån (SCB) viser at stadig flere jenter i vårt naboland snuser, er denne tobakksformen av en eller annen grunn mer utbredt blant norske jenter. Mens 3,7 prosent av svenske jenter mellom 16 og 24 år snuste i 2018, viser tilsvarende tall fra Statistisk Sentralbyrå at 16 prosent av norske jenter i samme alder snuste i året som gikk.

Vanligere å røyke blant svenske jenter

Tilsvarende statistikk for røyking viser derimot at svenske jenter røyker mer enn norske. I Norge var det kun to prosent av norske jenter mellom 16 og 24 år som røykte i 2018. Tilsvarende tall for våre naboer i øst var på 8,1 prosent.

Tobakksforsker Karl Erik Lund i Folkhelseinstituttet sier tallene er oppsiktsvekkende hvis vi tar for gitt at data er samlet inn på noenlunde samme måte i Sverige og Norge.

– Den mest opplagte forklaringen er at svenske jenter i mindre grad bruker snus som et substitusjonsprodukt for sigaretter. Hvilket leder oss til et mer grunnleggende spørsmål om kjønnsroller og tobakksbruk.

– Utbredelsen av røyking over tid og sted er uten tvil tett knyttet til kjønnsroller. I flere asiatiske land er røyking nærmest ikke-eksisterende blant kvinner selv om det er svært utbredt blant menn. Røyking blant kvinner har også ofte blitt trukket frem som likestillingsmarkør selv om dette kanskje ikke er så relevant i en del nordeuropeiske land, legger han til.

Merkelige forskjeller

Karl Erik Lund får støtte fra kollega og forsker Tord Finne Vedøy. Han synes det er merkelig at svenske kvinner ikke har tatt opp snus på et tidligere tidspunkt da Sverige er et av verdens mest likestilte land.

– Det var nettopp dette som skjedde i Norge. Etter en periode med kraftig økning i snusbruk blant unge menn, begynte også unge kvinner å snuse. Det selv om andelen røykere var svært lik. Det kan tyde på at det fortsatt er noen sterke kjønnsmessige føringer på bruk av snus i Sverige, og snus fortsatt er tett knyttet til mannlige aktiviteter samtidig som sigaretten fortsatt symboliserer noe kvinnelig, sier han.

Mer akseptert i Norge

Tidligere snuser Ingrid Fuglår sier at snus for mange kvinner er et godt alternativ til sigaretter da det er noe du kan gjøre overalt – til og med innendørs. På spørsmål om hvorfor hun tror

det er vanligere å snuse blant norske enn svenske jenter, svarer hun at hun tror svenske jenter er mer forfengelige.

– I min omgangskrets er det sosialt akseptert å snuse selv om du er jente. Det er ikke mange år siden det var motsatt. Jeg har også inntrykk av at røyk er mer akseptert blant svenske enn norsk jenter, men det er selvsagt bare min personlige oppfatning, sier hun.

 

Del