Norske forskere sjokkerer

Sjokkert over at forskere ikke anerkjenner snus som positivt for folkehelsen ettersom det bidrar til færre røykere.

I en artikkel i Vapingpost.com står det at norske forskere er unøyaktige når de sammenligner røyking med snus. Videre står det at Norge er kjent og rost for å lykkes med å redusere antallet røykere takket være utbredt bruk av snus. Artikkelen tar utgangspunkt i  forskningsrapporten Increasing similarities between young adults’ smoking and snus use in Norway: a study of the trends and stages of smoking and snus epidemic from 2010 to 2018.

Artikkelforfatteren mener problemet med studien er at det henvises til bruk av snus som en epidemi, når snus heller bør anerkjennes som et skadedempende hjelpemiddel som antydet av utallige helseeksperter. Det er en tydelig og åpenbar sammenheng mellom økningen i bruk av snus og reduksjonen i antall røykere.

Les også innlegget «Som å likestille vodka med lettøl».

Del