Norge og Sverige har færrest røykere i Europa

Ifølge SSB røykte ni prosent av den norske befolkningen i Norge daglig i 2020. Tilsvarende tall for Sverige er på syv prosent. I Hellas derimot røyker hele 42 prosent daglig.

 

Rapporten «Attitudes of Europan towards tobacco and electronic cigarettes» tar for seg tobakksvaner i Europa. Den viser at land som Hellas, Bulgaria og Kroatia er landene hvor flest røyker daglig, med respektive 42, 38 og 36 prosent. Sverige derimot, snusens hjemland, kommer nederst på listen med kun 7 prosent daglige røykere. På nest siste plass kommer Norge, som ifølge SSB hadde 9 prosent daglige røykere i 2020.

 

Færrest røykere i Europa

Tallene er interessante med tanke på at Norge og Sverige er de landene i Europa hvor snusing er vanlig. I følge nevnte rapport bruker 18 prosent av svenskene såkalt oral tobakk månedlig. Tall fra SSB viser at 13 prosent av nordmenn brukte snus daglig i 2020. I EU generelt oppgir 20 prosent mellom 15 og 24 år at de røyker. Til sammenligning oppgir kun 2 prosent av norsk ungdom mellom 16 og 24 år det samme. Hvilket tilsvarer ca. 12000 personer.

 

Nedgang i røyking – oppgang i snusing

I løpet av ti år har antall unge røykere i vårt langstrakte land blitt redusert fra 17 til to prosent. Samtidig har det vært en økning i antall snusere de siste ti årene fra 14 til 20 prosent ifølge Helsedirektoratet. Med andre ord kan det se ut som at mange velger å stumpe røyken for godt til fordel for snus i både Norge og Sverige.

 

Stor arbeidsledighet blant røykere

Ifølge rapporten røyker hele 42 prosent av arbeidsløse i EU-landene. 33 prosent som røyker har et fysisk krevende arbeid, mens 14 prosent er studenter. Interessant er det også å se at 41 prosent av de som sliter med å betale regningene røyker.

Del