Ni myter om grønne snusbokser

Det brungrønne designskiftet nærmer seg, og med på lasset har det fulgt med en del usannheter. Snusinfo knuser mytene.

Av Erlend Wessel Carlsen

1. Innholdet er endret
Innholdet i boksene er akkurat det samme som før, etter det Snusinfo.no kjenner til. Men regelendringene har medført endringer i emballasje på visse produkter, som gjør at produktet oppfattes annerledes. Standardiserte bokser har også ført til at visse typer informasjon er blitt fjernet fra boksen, grunnet prioritet- og plasshensyn.

2. Snusboksen skal ha hvit advarsel på lokket
I så å si all kommunikasjon fra helsemyndighetene, og som illustrasjonsbilder til en rekke artikler i media har man benyttet bilder av eksempelboksene som ble tatt frem da Bent Høie lanserte standardiserte forpakninger, er det bilde av en boks med stor hvit advarselstekst mitt på boksen. I dag er boksene ensfargede, og slik kommer de til å være en stund til. Men det hvite feltet vil etter all sannsynlighet komme, da dette er EU-regler som på sikt skal implementeres i Norge. Noen dato er derimot ikke satt for implementeringen.

3. Standardiserte bokser ser slik ut
Mange medier går i fellen og bruker illustrasjoner av Norsk Standardsnus når de skal illustrere de nye boksene. Norsk Standardsnus var en PR-jippo fra Swedish Match for å skape blest rundt forslaget om standardiserte forpakninger. En kampanje som ble avsluttet for over ett år siden.

4. Alle tobakks- og nikotinprodukter skal ha standardisert forpakning
Snus, rulletobakk og sigaretter er faktisk de eneste som får det. Sigarer, pipetobakk og e-sigaretter slipper unna. Les mer her.

5. Alle standardiserte bokser er like
Den nye «gusjegrønne» fargen skal være Pantone 448C ifølge lovverket. Der er det også regulert font, fontstørrelse og hva som kan kommuniseres. En rask titt på snusboksene på markedet tilsier at produsentene ikke ser ut til å være helt enig i hvilken farge som er 448C, for de tre store snusaktørene har alle forskjellige tolkninger av 448C på sine bokser.

6. Svenskene skal ha grønne bokser
Reglene om standardiserte forpakninger gjelder for norske utsalgssteder. Det inkluderer også tax free-handelen i Norge. I Sverige – og andre land som selger snus – beholder boksene sitt opprinnelige design.

7. Standardiserte bokser er en suksess
De landene som har innført standardiserte forpakninger (på sigaretter, Norge er først ut på snus) har opplevd endringer i markedet i etterkant. Men de analysene som er presentert fra Australia og Frankrike, viser at det ikke nødvendigvis er de standardiserte forpakningene som fremprovoserer endringene, men kraftige skatteøkninger som har kommet i tillegg. Faktisk.no gjorde en vurdering av hvorvidt fargen virker eller ikke i fjor høst, konklusjonen var «det er ikke dekning for å fastlå at standardiserte forpakninger virker».

8. Standardiserte bokser er stygge og lite tiltalende
Helsedirektoratet lagde en video om innføringen av de nye boksene i fjor høst, der de som ble intervjuet konkluderte med at den nye fargen var stygg og lite tiltalende. Den senere tiden har både VG og NRK hatt artikler der de nye boksene høster designskryt og omtales som mer tiltalende.

9. Grønne snusbokser er en ny, norsk idé
Nei, de var på det svenske markedet for mer enn 300 år siden

FLERE MYTER? Her er seks myter om snus

Del