Når kommer de nye boksene?

Dette er Plain pack – kort forklart.

Av Erlend Wessel Carlsen

Plain pack, nøytrale bokser, grønne bokser, standardiserte forpakninger.

Kjært barn har mange navn, og har vært behøvelig omtalt i annonsekampanjer og mediene. Men hva er det egentlig og når kommer det?

Det er altså snakk om en ny lov som tvinger tobakksprodukter til å ha ett bestemt design. Fargen er «pantone 448C», som er en brungrønn farge, og teksten skal være med standardiserte fonter. Logoer og designelementer forsvinner, alle snusboksene blir like, kun adskilt med navnet på produktet.

– Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakkspakningene. Det er ingen som ønsker at barn og unge skal begynne med tobakk. Med reklamefrie pakninger setter vi en stopper for markedsføringen rettet mot de yngste blant oss, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie til NTB i mars i år.

Lovforslaget var gjeldende fra 1. juli 2017, men snusboksene som er i salg i dag er ikke grønne.

Det er fordi bransjen – det vil si både produsenter, grossister og forhandlere – har fått ett år på seg til å legge om til den nye standarden. Det vil si at det fra 1. juli 2018 ikke er lov å selge snus og sigaretter i originale forpakninger.

Trolig vil man se de første produktene i grønt allerede rundt mai 2018.

Alle norske utsalgssteder omfattes av de nye reglene. Det gjelder også taxfree-butikker i Norge.

Plain pack for viderekomne

Forskriftene knyttet til loven tilsier også at alle nye produkter som lanseres mellom 1. juli 2017 og 1. juli 2018, eller alle produkter som gjennomgår designendringer i samme periode, må ha plain pack. Dersom noen av snusprodusentene velger å lansere nye produkter, vil disse komme i grønne bokser.

Loven om plain pack er foreslått og vedtatt i Norge, inspirert av land som Australia, som var det aller første landet i verden som innførte standardforpakninger på sigaretter. Norge er dog det første landet i verden som setter plain pack på snus. Men, det kommer også nye regler fra EU på dette området, og nå gjelder det å holde tungen rett i munnen:

Det norske lovverket sier noe om boksens farge og font og format på teksten som vises.

EU-lovverket sier at det ikke er lov å kommunisere smak, styrke eller innholdsfortegnelse på boksen.

Men EU-lovverket er ennå ikke implementert, og når det skjer er ikke kommunisert. Derfor vil man trolig først ha en overgang fra dagens snusbokser til mørkegrønne bokser, for så å få en ny overgang til mørkegrønne bokser der de fleste produktene er nødt til å skifte navn, fordi de inneholder kommunikasjon omkring smak eller styrke.

Plain pack for eksperter

I Sverige har man allerede implementert EU-reglene, men disse er tolket på en annen måte enn slik man har tolket dem i Norge. Svenskene har satt advarselsteksten på siden av boksene i tillegg til på undersiden, men de har latt innholdsfortegnelsen stå og fjernet informasjonen om nikotinstyrke.

Tidligere i år omtalte Forskning.no det lille som var gjort av forskning på standardiserte forpakninger i Australia. Artikkelen kan leses her.

Del