Nå skal gamle snusbokser bli til krakker

I løpet av et år selges det over 80 millioner snusbokser i Norge. Dette utgjør 1 200 tonn plastsøppel i året. Hvordan kan plastforsøplingen fra snusbokser reduseres og samtidig gjenvinne haugevis av snusbokser til nye produkter? 

Det er urovekkende å tenke på at dersom kun én prosent av landets snussalg i løpet av ett år havner på avveie, kan det bety at over ti tonn plast havner i naturen.  

Heldigvis finnes det flere gode initiativer og kloke hoder som kontinuerlig jobber med å finne nye måter å gi ny verdi til tomme snusbokser.  

shifter.no kan man lese om siste nytt fra vårt samarbeidsprosjekt med gjengen i Norwegian Trash. Som en del av Swedish Match sitt 448C-prosjekt jobber plastgründer Sindre Fosse Rossnes og kollegaene hans med å utforske hvordan en verdikjede for pantede snusbokser kan se ut. Nå er de godt i gang med å teste ut et nytt gjenvinningseksperiment – snuskrakker: 

– Vi skal teste ut en industriell prosess, og se om det går an å skalere opp for etter hvert å ta unna enda større mengder plast og lage fine ting. Det er første gangen vi prøver å kjøre plasten fra snusbokser i et industrielt kretsløp. Vi skal teste det å lage krakker på en ordentlig fabrikk, sier Rossnes til Shifter.  

Videre forteller Rossnes om at de så langt har hatt gode erfaringer med bruk av snusbokser i gjenvinningsprosesser. Snusboksplast er av svært god kvalitet, flyter jevnt og kan smeltes om mange ganger uten å miste egenskapene sine.  

Norwegian Trashs første eksperiment med plast fra gamle snusbokser: En snusboksfrisbee. Foto: Norwegian Trash 

Tidligere har de laget vellykkede frisbeer av snusboksene. Nå oppskaleres prosjektet til krakker. Det er samlet inn over 140 kilo snusbokser, men det er fremdeles usikkert hvor mange krakker som kan produseres med de tilgjengelige plastmaterialet fra snusboksene: 

– Kanskje blir det ti, kanskje blir det 150, sier Rossnes til Shifter. 

Pr. i dag er det ikke lovlig å gjenbruke eller gjenvinne gamle snusbokser på grunn av EUs regler for matsikkerhet. Med en gang snusboksen er tom, har den dermed ikke lenger noen verdi for forbrukerne. På lik linje som annen forbruksplast blir snusbokser sett på som verdiløst søppel. 

Norwegian Trash har derfor bidratt med viktig innsikt for utviklingen av snusbokser som er lettere å gjenvinne.  

Med lovlig snuspant og plastbokser uten papir, kan en hittil uutnyttet ressurs inngå i en ny gjenvinningsprosess på veien mot en mer bæredyktig tobakksindustri. 

En ny verdikjede for gjenvinning av plast fra snusbokser. Illustrasjon: Norwegian Trash 

Sammen med Norwegian Trashs forsøk og testprosjekter er plastforsøpling som forårsakes av brukte snusbokser på vei i en grønnere retning. 

Les mer om samarbeidsprosjektet 448C x Norwegian Trash her. 

Her kan du lese mer om 448C-prosjektet vårt. 

 

Del