– Nå må kommunikasjonen om risiko bli ærligere fra helsemyndighetene

Forskningsleder Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet retter krass kritikk mot myndighetene knyttet til de seneste rapportene om snus og helse.

Av Snusinfo.no

I en artikkel på Forskning.no knyttet til rapporten Global burden of desease, der antall dødsfall knyttet til snus er rapportert å være null, mener Karl Erik Lund at myndighetene må ta inn over seg den seneste forskningen.

– Det er gledelig at et hardt belastet helsevesen likevel ikke trenger å forberede seg på en ny epidemi av tobakkssykdommer, sier han og legger til:

– Det er et underlig paradoks at store deler av helsesiden synes å betrakte informasjon som nedjusterer farene ved snusbruk som om de var negative – og ikke positive – nyheter.

Les hele artikkelen her.

Del