Nå kan snus bli lov i England

I dag er snus forbudt i EU/EØS med unntak av Norge og Sverige. Men takket være Brexit kan det nå bli lov å selge snus i Storbritannia.

Av Birk Ottestad

Per dags dato er det lov å snuse i England. Med andre ord kan du ta med deg en rimelig mengde snus til eget forbruk. Men på grunn av Brexit kan det nå også bli lov å selge snus i landet skriver Snusforumet.

Ønsket å avskaffe forbudet lenge

Allerede før Brexit var det mange i Storbritannia som mente den britiske regjeringen burde oppheve snusforbudet. Britiske New Nicotine Alliance (NNA) trekker blant frem argumentet om at myndighetene i USA nå klassifiserer snus som et mindre farlig alternativ til sigaretter.

Revurderer forbud

Som svar på et parlamentarisk spørsmål om regjeringen vil vurdere forbudet mot snus, svarte Jo Churchill, parlamentarisk undersekretær i det britiske helsedepartementet, at regjeringen vil vurdere situasjonen for snus, og om innføringen av produktet vil fremme en forholdsmessig måte å håndtere risiko på i form av å beskytte unge ikke-røykere, samt gi røykere tilgang til et mindre skadelig produkt.

Del