Markant økning i antall lungekreftpasienter

I følge Kreftregistereret vil antall lungekreftpasienter øke markant fem til 2030. Noe som skyldes at de som begynte sin røyekarriere i ung alder på 60- og 70-tallet nå har passert 70-årsalderen.

Av: Petter Gjelsnes

Nye tall fra Kreftregisteret viser at antall lungekreftpasienter vi øke markant frem til 2030. Først etter 2040 ventes en tydelig nedgang. De nye beregningene viser at antallet nye tilfeller vil fortsette å stige fra dagens nivå, på rundt 3300 tilfeller per år, til mer enn 4000 tilfeller per år i 2030. Det er aldersgruppen 70+ som vil stå for den kraftige økningen.

Størst økning blant eldre kvinner

Dersom prognosene slår til, blir det årlig 550 flere tilfeller av lungekreft blant eldre kvinner om ti år. For menn er veksten mer moderat, med rundt 400 nye ekstratilfeller per år. Til sammen blir økningen på ca. 700 tilfeller i året. I aldersgruppene under 70 år blir det ca. 200 færre tilfeller om ti år sammenlignet med i dag.

Røyking har skylda

Dagens lungekreftpasienter domineres av dem som startet røykekarrieren i ung alder på 60- og 70-tallet, og som i dag nærmer seg eller har passert 70-årsalderen. Skadevirkningen av røyking er velkjent, og er årsak til en rekke sykdommer og dødsfall. Ca. 9 av 10 lungekrefttilfeller skyldes tobakksrøyking.

Stadig færre røykere

Innsatsen gjennom en årrekke for å redusere antallet røykere har vært effektiv. 40 prosent røykte daglig i 1940 da forbudet mot tobakksreklame ble innført. I dag røyker ni prosent av den voksne befolkningen daglig. Blant de yngste voksne er røykeandelen helt ned mot én prosent.

Stump røyken å reduser risikoen

Så hva skal til for å redusere antallet nye lungekreftpasienter? Det er en måte, og det er å stumpe røyken. Dersom de som i dag er i 60-årene klarer å bli røykfrie reduseres sjansen betraktelig for å få lungekreft. Desto kortere røykehistorikk desto bedre. Selv det å bli røykfri i voksen alder har stor effekt, da det først er mot slutten av 60-årene at risikoen for lungekreft øker betraktelig.

Del