Lov å informere om at snus er mindre skadelig i USA

22. oktober konkluderte amerikanske Food and Drug Administration at det skal bli lov å markedsføre snus som et mindre helseskadelig alternativ til sigaretter.

Av Birk Ottestad

Allerede i 2014 søkte Swedish Match om tillatelse i USA til å markedsføre snus som et mindre helseskadelig alternativ til sigaretter. Fem å senere har FDA (Food and Drug Administration) gitt selskapet tillatelse til å markedsføre seks produkter.

Redusert risiko for alvorlige sykdommer

I praksis betyr dette at Swedish Match nå kan markedsføre General-produkter som et produkt som gir mindre risiko for lungekreft, munnhulekreft, hjertesykdommer, hjerneslag, emfysem og kronisk bronkitt sammenlignet med sigaretter.

Markedsføring under strenge krav

Tillatelsen betyr ikke at det er fritt frem for hvor markedsføringen kan skje. Det kan for eksempel ikke reklameres på TV eller på selve boksen. Derimot har selskapet fått tillatelse til å reklamere på utsalgssteder, nettsider og på enkelte andre arenaer. All markedsføring må være godkjent av FDA.

Ønsker å gi amerikanere tilgang til et bedre alternativ

Dr. Joel Nitzkin og Dr. Brad Rodu har begge jobbet med tobakkskontroll siden syttitallet. Nå ønsker de å bruke kunnskapen de har opparbeidet seg for å gi millioner av amerikanske røykere tilgang til et mindre skadelig alternativ. De vil blant annet at myndigheten skal legge bort fordommene og opplyse befolkningen om snus og e-sigaretter som alternativ. Les den tidligere Snusinfo-saken her.

Les mer om FDA godkjennelsen:

https://www.cnbc.com/2019/10/22/fda-authorizes-swedish-match-to-advertise-snus-as-less-harmful-than-cigarettes.html

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-10-23/snus-are-much-safer-than-cigarettes-just-ask-sweden

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dOzKKJ/swedish-match-far-kalla-snus-mindre-farligt-an-cigg–i-usa

Del