Lege hyller den skandinaviske snusbruken

Det var under GTNF 2021-konferansen i London at Dr. Kgosi Letlape, leder av the Africa Medical Association, uttalte at snus er det beste som har skjedd i skandinaviske land når det kommer til å bekjempe røyking.

Dr. Letlape deltok i et panel som så på regulatoriske politiske trender globalt og lokalt i forbindelse med konferansen der han uttalte sin frustrasjon over WHO sitt prosjekt Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Han mener der fokuseres for mye det å forby snus fremfor å se på hvilke fordeler snus har i forbindelse med røykeslutt. Dette til tross for nesten fire tiår med bevis på dens positive effekter på røyking og folkehelse i Sverige.

Sverige er det eneste EU-landet som ikke har forbud mot snus og har lenge hatt blant de laveste antallet røykere i EU.  I tillegg anses snusbruk som en viktig faktor i hvorfor menn i Sverige har en betydelig lavere sjanse for å dø av tobakkrelaterte sykdommer enn menn andre steder i Europa.

Del