Konkurransevilkår

 

 1. Kampanjen er i regi av Snusinfo.no, som er en informasjonsnettside om snus, eiet og driftet av Swedish Match Norge AS (heretter omtalt som «Arrangøren»). Kampanjen pågår fra 1. januar 2019 til 30. juni 2019.

 

 1. Kampanjen er kun for privatpersoner. Bedrifter, ansatte i Swedish Match Norge AS, familiemedlemmer eller personer i samme husholdning som ansatte kan ikke delta i konkurransen. Konkurransebidrag vil kunne bli presentert i annen markedskommunikasjon.

 

 1. Premien består av et reisegavekort til en verdi av 10.000 kroner, tilsvarende et gjennomsnittlig forbruk av tobakksvarer på et halvt år. Premien er ment som en belønning for at man i perioden fra januar 2019 til juli 2019 har klart å slutte med tobakksvarer, og delt opplevelsen med snusinfo.no sine lesere og følgere. For å få premien forutsetter det at du har sluttet med tobakksvarer i nevnte periode. Begynner du å bruke tobakksvarer etter perioden beholdes likevel premien. Reisegavekortet må benyttes innen gyldighetsperioden. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

 

 1. For å delta i konkurransen må du være over 18 år og bosatt i Norge. Alle deltakere må delta under eget navn, og på vegne av seg selv. Arrangøren forbeholder seg retten til å ettergå opplysningene som er gitt før premien leveres/utbetales. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre tap av premie.

 

 1. Deltakeren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner.

 

 1. Konkurransen sponses eller administreres ikke av Facebook på noen som helst måte, noe som bl.a. innebærer at konkurransebidragene mottas og håndteres av Arrangøren.

 

 1. For å delta i konkurransen må du fylle ut informasjonen i konkurransen og gi en begrunnelse for hvorfor nettopp du bør få muligheten til å delta. Arrangøren står fritt til å velge ut deltakere og antallet deltakere. Beslutningen blir ikke begrunnet og kan ikke påklages.

 

 1. I henhold til personvernloven vil ikke Arrangøren eller Nova Vista, som er ansvarlig for gjennomføringen, registrere dine opplysninger uten godkjennelse. Ved å søke via kampanjesiden godkjenner du at Arrangøren og Nova Vista lagrer dine opplysninger.

 

 1. Utvalgte personer i konkurransen forplikter seg til å dele informasjon om hvordan prosessen går. Dette innebærer en forventning om at man stiller på diverse innhold som skal publiseres Snusinfos nettsider, samt Arrangørens Facebook- og Instagram-konto. Innholdet vil være i form av artikler og filmer, samt at man følger et opplegg som er skissert av Arrangøren. De første tre månedene ønskes det at man bidrar til innhold i minimum én oppdatering pr. uke. Dette reduseres til minimum en oppdatering pr. annen uke frem til konkurranseperioden er over. Deltagerne må også stille opp til et intervju to ganger i perioden 30.6 til 31.12.2019, samt skrive/lage et kort reisebrev fra ferien.

 

 1. Publisert materiale må tilfredsstille følgende krav:

 

- Du kan ikke kopiere bilder eller annet materiale fra andre deltakere.

- Du kan ikke kopiere bilder eller annet materiale fra andre websider, søkemotorer eller andre steder.

- Du kan ikke bruke kunstige bilder.

- Du kan kun dele dine egne bilder fotografert av eller annet materiale utarbeidet av deltakeren/på deltakerens vegne.

- Du må ha alle rettigheter til bilde eller annet materiale og ha godkjenning for bruk av bildet/materialet fra alle som deltar/medvirker.

- Ditt bilde/materiale kan ikke vise andres merkevare/logo.

 

Ditt bilde eller din video:

- Må etterkomme gjeldene regler og lover.

-  Kan ikke være fornærmende, ærekrenkende eller gå ut over andres omdømme.

- Kan ikke oppfordre til diskriminering, hat mot en person eller hat mot en gruppe personer.

- Kan ikke være en trussel mot en person eller en gruppe personer.

- Kan ikke vise pornografisk innhold eller noe annet krenkende innhold.

- Kan ikke ha politisk mening eller mål.

- Kan ikke avbilde personlig data.

- Kan ikke inneholde kjendiser, merkevarer eller annet som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett.

- Kan ikke inneholde bilde av eller omtale av tobakksvarer

- Kan ikke rakke ned på aktiviteter, produkter eller konkurrenter av Arrangøren

 

Overholdelse av dette er deltakerens ansvar. Arrangøren står til enhver tid fritt til å slette materiale (helt eller delvis) som Arrangøren vurderer bryter eller kan bryte disse bestemmelser.

 

 1. Deltakerne er selv ansvarlig for å ha nødvendig teknisk utstyr for å kunne ta opp, redigere og publisere innhold. Arrangøren er ikke ansvarlig for tekniske feil.

 

 1. Utvalgte deltakere må påregne å stille til intervjuer og samtaler, samt at alt eller deler av dette blir brukt i annen markedskommunikasjon. Deltakernes navn, bilde og stemme og publiserte bidrag kan brukes av Arrangøren. . Dette gjelder også etter konkurransen/kampanjen. Gjennom deltakelse i konkurranser/aktiviteter godkjenner deltakerne en slik bruk. Informasjon kan ikke under noen omstendighet benyttes til ulovlig markedsføring av tobakksvarer.

 

 1. Med mindre noe annet klart fremgår av premiebeskrivelsen, er Arrangøren ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien eller bruken av dem. Dette omfatter for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.

 

 1. Arrangøren er ikke ansvarlig for reiseforsikring, og deltakerne/vinneren velger reisemål og reiser på eget ansvar. Vinneren(e) må selv tegne relevant reiseforsikring dersom vinneren(e) ønsker å være forsikret.

 

 1. Personene som søker eller deltar, må dele nødvendig kontaktinformasjon og personalia med Arrangøren frem til prosjektet avsluttes 31.12.2019. All informasjon vil deretter bli slettet.

 

 1. Personene som søker, og eller deltar, må akseptere å bli kontaktet av Arrangøren eller Arrangøren sine samarbeidspartnere i forbindelse med utvelgelsesprosessen.

 

 1. Arrangøren vil be om tillatelse til bruk av personopplysninger. Arrangøren presiserer at opplysningene kun vil benyttes til det formålet som er beskrevet og at det bare vil bli samlet opplysninger som er tilstrekkelige og relevante for formålet. Opplysningene vil heller ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

 

 1. Pålegger offentlig myndighet endring av konkurransen eller forbud mot gjennomføring av konkurransen/kampanjen (helt eller delvis), kan Arrangøren fritt endre denne i samsvar med pålegget eller avslutte den. Deltakerne kan ikke fremme krav mot Arrangøren som følge av dette. Premie blir da ikke utbetalt.

 

 1. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre konkurransen, regler og innhold når som helst under kampanjeperioden. Anvendelse av konkurranseregler og tolkningen av eventuelle uklarheter løses av arrangøren.

 

 1. Ved påmelding, aksepteres disse konkurransereglene og de beslutninger Arrangøren kan komme til å ta vedrørende deltakere, vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. Arrangøren forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om Arrangøren vurdere at de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.