Ikke alt blir gusjegrønt

Fra 1. juli i år kommer det standardiserte forpakninger på tobakksprodukter i Norge, men loven gjelder ikke alle produktene på markedet.  

Av Sebastian Haarbye

I fjor sommer ble det avgjort at standardiserte forpakninger kommer til Norge. Formålet med standardiserte forpakninger er at forbrukeren ikke skal ha positiv tilknytning til logo og merkevare. I følge myndighetene vil dette hindre at yngre mennesker begynner med tobakksproduktene det gjelder. Men hvilke produkter er egentlig pålagt å ha fargekoden «Pantone 448 C»? Og hvilke produkter slipper unna?

Sigarettene får standardiserte forpakninger og er ønsket av staten å gjøre mindre attraktivt. Australia var det første landet til å innføre de gusjegrønne sigarettpakningene i 2012, og flere land har fulgt etter. England og Frankrike har gjennomført endringen, og Norge er i gang.

Snusboksene er også utsatt for lovendringen, og må ha standardiserte farger klare i hyllene i sommer. Norge blir det første landet i verden hvor snus får standardiserte pakninger.

Faktisk.no skrev i fjor høst at regjeringens uttalelser om effekten av standardiserte forpakninger ikke er sikker.

Pipetobakk, sigarer og skrå

Pipetobakk trenger ikke standardisert forpakning. Årsaken skal være at produktene ikke appellerer til yngre generasjoner, og at det er få forbrukere av tobakkskategorien.

Sigarer og sigarillos slipper ogs å bytte til standardiserte pakninger. Det er av samme grunnlag som pipetobakken.

Skrå/tyggetobakk kommer under samme kategori som sigarer og pipetobakk. Denne tobakkskategorien trenger derfor heller ikke å begynne med standardiserte forpakninger.

Ingen tobakk – ingen plain pack

E-sigaretter, som snart kommer til det norske markedet, trenger heller ikke å innføre standardiserte pakker. Disse produktene inneholder nikotin men ikke tobakk. Det er fortsatt lite forskning om helseskadene e-sigaretter medfører, ettersom det er et relativt nytt produkt.

Litt mindre overraskende er det at nikotinlegemidler, som Nicorette, trenger ikke å innføre standardiserte forpakninger.

Det snuslignende legemiddelet Zonnic blir ikke påvirket av lovendringen. Zonnic produserer nikotinposer som ligner snus, men inneholder ikke tobakk. Produktet selges på apoteker for å hjelpe folk å slutte med tobakksprodukter.

Snusprodukter uten tobakk og nikotin rammes heller ikke av grønne forpakninger.

Disse landene har Plain Pack:
  • Australia
  • Frankrike
  • England
  • Ungarn
Disse landene kommer til å få Plain Pack:
  • Norge
  • Island
  • Irland
  • Slovenia
  • Tyrkia
  • New Zealand
Del