I år snuses det for 317 millioner dollar i USA

Av Petter Gjelsnes

Ifølge en ny rapport vil det i 2020 bli solgt snus for 317 millioner dollar i USA. Hvilket er hele 28,9 prosent av det totale snussalget i verden.

I Kina estimeres det at det vil selges snus for 309,5 millioner dollar i 2027. Andre markeder det er verdt å vie oppmerksomhet er Japan og Canada, med en forventet vekst på henholdsvis 3,4 og 5,6 prosent fra 2020 til 2027. Tyskland forventes å vokse med omtrent fire prosent, mens resten av det europeiske markedet (som definert i studien), vil nå 309,5 millioner innen 2027.

Totalt vil det selges snus for 1,1 milliarder dollar på verdensbasis i 2020. Noe som forventes å stige til 1,7 milliarder dollar i 2027. Hvilket representerer en årlig vekstrate på 6,2 prosent (CAGR).

Del