Hvorfor snuser unge mennesker?

En kvalitativ undersøkelse fra fagbladet Utposten har sett nærmere på ungdommers erfaring og holdninger til snusbruk. Og kanskje viktigst av alt – hvorfor ungdommer begynner å snuse.

Av Birk Ottestad

Bruken av snus har økt betraktelig de siste årene. I 2016 oppga 1 av 5 i aldersgruppen 16 til 24 at de snuser daglig. Respondentene fortalte at de opplevde fordeler ved å snuse, både sosiale og fysiske. Undersøkelsen trekker også frem nysgjerrighet og gruppetilhørighet som viktige faktorer for ungdommene, undersøkelsen viser også at mange starter å snuse fordi de blir tilbudt det av venner eller bekjente de ser opp til.

Enkelte i aldersgruppen 16 til 24 opplevde også økt konsentrasjon og avkobling når de snuste, dette var også en stor årsak til at de fortsatte å snuse etter sin første snus.

Det er også flere ungdommer som forbinder snusen med noe positivt, og flere har faste rutiner for når de snuser. Noen snuser om morgenen, andre når de hviler etter skolen, når de ser TV eller etter maten. Bruken av snus var en bevisst handling slik at de kunne senke skuldrene og slappe av.

Dette er funnene om hvorfor ungdommene har startet, og fortsette å snuse. Les hele den kvalitative undersøkelsen her.

Del