Slik produseres svensk snus

Det hele starter med et tobakksfrø. Det er begynnelsen på prosessen som er blitt kontinuerlig utbedret i løpet av nesten to hundre år.

I Swedish Match kombineres tradisjonell erfaring og kunnskap med de nyeste vitenskapelige funn til å utvikle produkter.

Arbeidet begynner lenge før tobakksfrøet er i bakken. Før det såes har mange mennesker har vært involvert i frøets utvikling, spesielt selskapets innkjøpere av tobakk. I tillegg til å kontrollere tobakkstypen kontrolleres faktorer som jordtype, geografiske og topografiske forhold. Tobakk- og jordprøver sendes til Swedish Matchs laboratorium i Stockholm, hvor de blir analysert. Hva består jorden av? Hva stoffene i tobakken? Alt blir undersøkt grundig.

Før man planter tobakken på jordet må man først dyrke fram sertifiserte tobakksplanter i kontrollerte omgivelser. Når tobakksplanten er ca 1 desimeter høy settes den ut på feltet. Etter ytterligere 10 til 12 uker er det tid for innhøsting.

Planten modnes fra bunnen og opp. Det betyr at også høstingen er et håndverk som krever stor kunnskap. Først høstes de første bladene fra bunnen av planten. Siden vi ønsker samme modenhetsnivå så venter vi i noen dager før de neste bladene høstes. Samme prosess for de tredje og så videre. En annen måte er å høste hele planten når alle bladene har modnet. Etter innhøstingen starter tørkeprosessen i solen eller i låve. Under tørkeprosessen synker fuktighetsinnholdet av bladene fra omtrent 80 til 20 prosent.

I fabrikken

Den tørkede tobakken sendes til så til fabrikkene. Mesteparten av all snus som konsumeres i Norge produseres i Sverige. I Swedish Match produseres snusen i selskapets to fabrikker i henholdsvis Göteborg og Kungelv. Produksjonen kan deles inn i tre trinn.

Trinn en – finmaling av tobakk

Første trinn i produksjonen er å male tobakken. Dette kan gjøres på forskjellige måter avhengig av hva man ønsker å oppnå. Hver malte tobakksblanding oppbevares i separate siloer. Prøver blir tatt fra hver tobakksblanding og sendes til laboratorium for analyse. Analyser og inspeksjoner gjøres ved hvert trinn.

Trinn to – tilberedning

Når den malte blandingen er klar begynner forberedelsene. Prosessen starter med at den finmalte tobakksblandingen veies for så å transporteres til mikseren. Vann og salt tilsettes under omrøring. Salt tilsettes for smak, men også for sin konserverende egenskap. Deretter varmes det hele opp i en prosess som ligner pasteurisering. Dette gjøres for å ødelegge mikroorganismer og gi snusen lengre holdbarhet, samt bedre aroma og smak. Etter varmeprosessen avkjøles snusen og andre ingredienser tilsettes. Prøver tas også her for kvalitetskontroll. Hvis alle målte verdier er godkjent, er partiet klar for pakking. Prosessen er helt lukket og under streng kvalitetskontroll.

Trinn tre – pakking

Dersom alle målte verdier blir godkjent, er satsen klar for det tredje trinn, pakking. Porsjonssnus pakkes først i poser mens løssnus fylles direkte i boksen.

Pakking av porsjonssnus krever mer komplisert maskineri. Snusen veies og settes inn i en sokk av cellulosefibre, den samme type som benyttes i teposer. Deretter forsegles posene og de skjæres fra hverandre. Etter at lokket er på kontrollveies og merkes boksene. All pakket snus lagres i kjølerom i flere dager før de sendes ut. Kald lagring er viktig for snus å modne og få riktig aroma og smak.

Del