Hvordan påvirker snus helsa? Norske snusforskere svarer

Det finnes hundrevis av snusvarianter på markedet. Dagbladet skrev nylig en sak der norske snusforskere rangerer snus som er mest og minst helseskadelig. Selv om det er store forskjeller i smak, porsjonsstørrelse og styrke på snus, har ingen forskning hittil undersøkt hvordan de forskjellige typene snus påvirker helsa.

– Røykfri tobakk som inneholder høye verdier av tobakkspesefikke nitrosaminer (TSNA), er svært giftig, sier seniorforsker på avdeling for rusmidler og tobakk ved FHI, Karl Erik Lund til Dagbladet.

Av saken fremgår det at hvor mye TSNA du får i deg når du snuser, har sammenheng med snustype, hvor ofte du snuser, og hvor lenge snusen er i munnen. Dette kommer fram i rapporten «Helserisiko ved snusbruk» utgitt av FHI i 2019.

Både Lund og rapporten fra FHI understreker imidlertid at det er svært lave verdier av TSNA i norsk snus, skriver Dagbladet. Rapporten viser at nivåene av TSNA i norsk snus ligger på rundt 0,19 milligram per snuspose. Til sammenlikning inneholder snusposer i USA i gjennomsnitt 1,55 mg TSNA.

Rune Becker, som også er seniorforsker ved FHI, har forsket på hva nikotin og tobakk gjør med helsa vår. I saken uttaler han følgende om helserisikoer ved snusbruk:

– Men selv om snus ikke er uten helserisiko, gir røyking flere helseskadelige effekter. Når man røyker sigaretter inhalerer man en rekke ulike substanser som påvirker lungene direkte, i motsetning til snus, som man oftest putter under leppa, sier Becker.

Videre forteller også Gøran Erik Nilsson, professor i fysiologi og cellebiologi ved Universitetet i Oslo, om nikotinens betydning for kroppen:

– Nikotin aktiverer visse deler av nervesystemet, akkurat som kaffe. Men selv om nikotin er beroligende, har jeg ikke gode studier som viser at nikotin skader helsa.

Nilsson sier også at han ikke har kommet over gode studier som slår fast at økt mengde nikotin er mer helseskadelig. Når det kommer til sigaretter, er han derimot klar i sin tale:

– Tobakk i seg selv, som snusen vi bruker i Skandinavia, er ikke påvist å være farlig med mindre man tenner den opp og røyker. Å brenne tobakk og inhalere det er en svært dårlig idé, siden man da får i seg flere kreftfremkallende stoffer, sier Nilsson til Dagbladet. 

Hele saken kan du lese her.

Del