Hvit eller brun snus?

I 2014 ble “den helt hvite” snusen introdusert til det norske markedet som et alternativ til tradisjonell snus. Ifølge produsentene kan man se en økende trend rundt helhvit snus de siste årene og noe synkende salgstall på tradisjonell, brun snus.

Av: Silje Bekkelund

Samtidig som trenden har økt, har også debatten rundt denne snusen vært økende; er den mer skadelig? Mindre skadelig? Mange beskriver den som en “bedre” type snus, da den ikke skal misfarge tenner eller ha tobakk i seg. Men stemmer dette?

 

Hva er forskjellene?

Hva er egentlig de største forskjellene mellom helhvit og såkalt tradisjonell, brun snus? Og er den ene mindre skadelig enn den andre?

De største forskjellene

  • Helhvit snus forbrenner ikke som sigaretter, rulletobakk og sigarer gjør
  • Brun snus forbrenner heller ikke som sigaretter, rulletobakk og sigarer

Forbrenningsfasen

Ifølge forskere handler den største risikoen mellom nikotinproduktene om forbrenningsfasen. Det er under denne prosessen at tobakk kan bli helsefarlig.

 

I følge FHI viser ikke undersøkelser at brun snus fører til lungekreft, kols og hjerte-kar-sykdommer, som man ofte forbinder med røykerelaterte sykdommer. Selvom helhvit snus er et relativt nytt produkt, er det heller ingenting som tilsier at denne typen skal ha større risiko enn brun snus. Sannsynligvis mindre, mener Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet.

  • Helhvit snus inneholder minimalt med tobakk
  • Brun snus inneholder tobakk

Strenge norske regler

Nitrosaminer er en gruppe organiske forbindelser med kreftfremkallende egenskaper, som finnes i tobakken. Og til tross for det flere kanskje tror så inneholder også helhvit snus tobakk. I andre land inneholder den plantefibre og selges som en tobakksfri vare, men på grunn av strenge reglementer i forhold til innføring av nye nikotinholdige produkter i Norge, måtte helhvit snus tilsettes litt tobakk.

 

Likevel går den helhvite snusen gjennom en kjemisk rensing som gjør at en gruppe nitrosaminer fjernes. Ifølge forskere ved FHI har dette en betydning for lavere kreftrisiko.

  • Helhvit snus misfarger ikke tenner
  • Brun snus gir misfarging på tenner

Misfargingen av tenner  som noen opplever ved bruk av brun snus, kommer fra fargestoffer i snusen. Under den kjemiske rensingen av helhvit snus, blir tungmetaller og misfargende stoffer redusert til et minimum.

 

Bør man bytte fra brun til hvit?

Ut ifra analyser av det kjemiske innholdet i helhvit snus er det funn som tilsier at dette produktet sannsynligvis har et mindre skadepotensial enn brun snus. Men, ettersom snus i utgangspunktet ikke har en stor skadegrad, vil det bare være relativt små helsegevinster ved å gå fra brun til hvit snus, i følge Karl Erik Lund ved folkhelseinstituttet.

Del