Hva mener partiene om snus?

Til høsten er det stortingsvalg med tilhørende valgkamp. Partiene er mange og som vanlig – meningene enda flere. Men, la oss ta for oss det viktigste temaet for snuselskerne. Hva mener egentlig partiene om snus?

Av: Silje Bekkelund

Faktisk er det ingen av partiene som nevner snus i sine programutkast bortsett Senterpartiet. SP vil satse på røyke- og snuseslutt, høye tobakksavgifter og fortsatt reklamefrie tobakkspakker. De ønsker en tobakksfri ungdomsgenerasjon. På andre siden finner vi Fremskrittspartiet. De ønsker på sin side å harmonisere avgiften på alkohol og tobakk med nivået i våre naboland for å unngå handelslekkasjer og smugling.

Generell bruk av tobakk

Til forskjell fra SP, virker det ikke som at de andre partiene tar et standpunkt på snusen. Det kan virke som at snus inngår i den generelle termen «tobakksbruk».  Høyre vil jobbe for redusert tobakksbruk, mens KrF vil beholde et avgiftsnivå på alkohol og tobakk som bidrar til lavest mulig forbruk. Hvilken betydning dette kan få for snuserne er ikke godt å si, men det kan virke som at snus ikke vil bli billigere.

Taxfree, kvoter og avgifter
Venstre og Sosialistisk Venstreparti nevner heller ikke snus eksplisitt. Deres fokus, ut ifra utkastet til partiprogrammet å forstå, er avskaffe hele eller deler av taxfree-ordningen. Venstre sitt ønske er å avskaffe ordningen som subsidierer forurensende flyreiser og skattefritak på alkohol og tobakk. De vil i stedet bruke de økte avgiftsinntektene til å skape et bedre tilbud for landets flyplasser. Sosialistisk Venstrepartis formulering er at de vil avskaffe taxfree-ordningen og redusere alkohol- og tobakkskvoten.

Og resten?
Ingen kommentar. Per dags dato kan det hvert fall virke sånn. Hverken Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne eller Rødt nevner snus eller andre tobakksprodukter i sine utkast til stortingsvalgsprogram.

Godt valg, når den tid kommer!

Denne saken er en oppsummering av artikkelen «Dette mener partiene om snus» fra snusfornuft.no. Les den originale saken her.

Del