Hva er egentlig kreft?

Kreft er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som har unormal cellevekst, enten ved nedsatt celledød eller økt celledeling. Det er forskjellige årsaker til kreft, og en type kreft kan ha mange ulike årsaker.

Av Snusinfo

Når cellene blir gamle eller blir skadet, dør de, og nye celler dannes og tar sin plass. Menneskekroppen består av milliarder av celler, og mange av cellene i kroppen byttes ut over tid. Cellene deler seg i løpet av få timer og avstøtes fra kroppen etter noe få dager. Når cellene deler seg ukontrollert, betyr det at arvematerialet (DNA) som styrer cellenes aktivitet i kroppen har blitt skadet.

Cellene med skadet arvemateriale kan danne kreft i form av lungekrefttarmkreft eller brystkreft eller føre til svulst. Ved kreft har cellene delt seg ukontrollert og utfører ikke oppgave som de friske cellene ellers ville ha utført.

Kreft er en livstruende sykdom

Vitale organer i kroppen kan bli ødelagt av en kreftsvulst. Kreft kan skade hele kroppen, ettersom kreft påvirker immunforsvaret til mennesker. Kreft er en ondartet sykdom og en kreftsvulst betegnes som en ondartet svulst. Kreft kan oppstå i hele kroppen, og det er rundt 200 ulike kreftformer.

Kreftcellene kan vandre via lymfe- og blodbaner

En kreftsvulst sprer seg når kreftcellene river seg løs fra stedet kreften først artet seg, og føres videre med blod- eller lymfebaner til andre steder i kroppen. Det betyr at kreftcellene i et organ kan flytte seg til andre organer, og det kan oppstå såkalte dattersvulster. Eksempel på dette er at tykktarmskreft kan spre seg til lymfeknuter, leveren og lungene.

 

Del