Halvparten av alle svenske unge menn røyker eller snuser

Annenhver svensk mann i alderen 17 til 29 år røyker eller snuser. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av svenske CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaopplysning.

Totalt her en fjerdedel av den svenske befolkningen røyket eller snuset ved minst ett tilfelle den siste måneden, viser rapporten «Tobaksvanor i Sverige 2003 – 2019» fra CAN. Vanligst er det blant menn, der 34 prosent oppgir å ha benyttet tobakk.

Tilsvarende tall for kvinner er på 19 prosent. Det er først og fremst snusen som gjør at menn står for en større andel av tobakksforbruket. Samtidig viser rapporten at snus blir stadig vanligere blant kvinner. I 2007 snuste fire prosent av svenske kvinner, mens tilsvarende tall for 2019 er på åtte prosent.

Når det gjelder bruk av tobakk er det spesielt en gruppe som skiller seg ut. Blant menn mellom 17 og 29 år bruker hele 51 prosent tobakk, og da først og fremst snus.

Del