Gravid? Kutt snusen

Snusing øker risikoen for prematur fødsel, dødfødsel, pusteopphold i nyfødtperioden og leppe-kjeve-ganespalte. – Man bør avstå helt fra nikotinprodukter under graviditeten, råder den svenske barnelegen Anna Gunnerbeck.

Av Snusinfo.no

En undersøkelse gjennomført i 2017 på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm viser at snusing under graviditet kan påvirke fosterets hjertefrekvens. I undersøkelsen fulgte forskere 55 kvinner under hele graviditeten. EKG-undersøkelser viste større variasjoner i hjertefrekvensene hos barn der mor snuser. En lidelse det er vanlig å se hos barn som berøres av plutselig spedbarnsdødelighet.

– Ettersom nikotin fra både sigaretter og snus er like skadelig for fosteret, taler det for at det er nikotinet som er årsaken til de skader vi ser hos barn til snusere og røykere. Man bør avstå helt fra nikotinprodukter under graviditeten. Spesielt med tanke på at vi ikke vet ved hvilken mengde de skadelige effektene oppstår, sier Anna Gunnerbeck til Snusinfo.no. Hun er PhD ved Karolinska Institutet i Stockholm.

På spørsmål om skadeligheten til andre nikotinholdige produkter, som for eksempel røykeplaster, sier Gunnerbeck at hun ikke har forsket på denne type produkter.

Les mer: Dette skjer med kroppen når du snuser

Svært avhengighetsskapende

Gunnerbeck sier snus ansees som mindre skadelig for voksne enn røyk, men at det er like avhengighetsskapende.

– Nikotin er meget avhengighetsskapende. 40 til 50 prosent av kvinnelige snusere i Sverige fortsetter å snuse under graviditeten, hvilket er tilsvarende for de som røyker. Nikotinen fra snus er like skadelig for fosteret som den fra sigaretter. Men snus inneholder ikke forbrenningsprodukter. Noe som betyr at effekten på morkaken og tilveksthemning ikke er like stor ved snusing som ved røyking, sier hun.

Gunnerbeck vitnet for staten i rettsaken mellom Swedish Match og staten om standardiserte forpakninger.

Mangler kunnskap om skadelig mengde

– Det finnes per dags dato ingen kunnskap om ved hvilken mengde nikotin skadelige effekter oppstår. Men vi vet at kvinner som har sluttet å snuse før første besøk på helsestasjonen, altså tidlig i graviditeten, ikke har høyere risiko enn de som ikke bruker tobakk i det hele tatt, sier hun.

Anna Gunnerbeck sier hun tror mange kvinner velger snus fremfor sigaretter på grunn av helsemessige årsaker, og at for mange dessverre ikke klare å slutte når de blir gravide.

– I debatten om at snus er et bedre alternativ enn sigaretter etterlyser jeg tydeligere informasjon om risikoen ved å snuse under graviditet. Ofte fremstilles snus som ufarlig, og da nevnes sjeldent de negative effektene av nikotin. Snusing under graviditeten øker risikoen for prematur fødsel, dødfødsel, pusteopphold i nyfødtperioden og leppe-kjeve-ganespalte, sier hun.

Swedish Match: – Kjære Bent. Sammen kan vi gi barna i magen en bedre start på livet.

Bred enighet

Også snusprodusenten Swedish Match fraråder gravide å snuse:

«Nikotin påvirker det sympatiske nervesystemet, pulsen og blodtrykket stiger for en kortere periode. For normalt friske, voksne personer er helsefaren minimal, men gravide kvinner bør alltid unngå nikotin», heter det på Swedish Matchs hjemmesider.

Norske helsemyndigheter konkluderer også med det samme.

«Å være røykfri øker sjansen for et ukomplisert svangerskap og gir barnet bedre vekst- og utviklingsmuligheter. Bruk av snus i svangerskapet har også negativ effekt på fosteret», heter det på Helsenorge.no.

Del